Forsiden

 

Nye satser for tjenesterejser pr. 1. januar 2017

_______________________________________________________ 

AMU-Fyn "on tour"

Kurset "Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg/krise" kommer nu rundt i landetSorg og krise
Klik på oversigten for tilmelding

_______________________________________________________

Ny uddannelsesoversigt 2017/18

AMU kirkeuddannelse


Oversigten over obligatoriske kurser og efteruddannelsestilbud i 2017/2018 finder du her.

_______________________________________________________

Mød de nye uddannelsesambassadører

Uddannelsesamb 640x427

_______________________________________________________

Lønregulering i staten pr. 1. april 2016.

Den nye procentregulering af lønningerne bliver 2,9882 og lønnen reguleres således med 0,8 pct. som aftalt i CFU-forliget, idet privatlønsværnet ikke udmønter noget pr. 1. april 2016.

Lønudviklingen i staten i 3. kvartal 2015 er efter at Danmarks Statistik har foretaget den aftalte korrektion opgjort til 0,9 pct. Den tilsvarende lønudvikling i den private sektor var 1,5 pct.

Reguleringsordningen udmønter ikke noget pr. 1. april 2016, da det er aftalt at den er suspenderet.

Du finder de opdaterede satser under information – alt om løn.

 _______________________________________________________

Årskursus 2016

Materiale, billeder og referat fra Årskursus 2016

Årsrapport 2016

 _______________________________________________________

Muligheder for en seniorordning

Såvel tjenestemandsansatte som ansatte under overenskomsten har muligheden for en seniorordning på arbejdspladsen.

Læs mere om mulighederne her.

_______________________________________________________

Nye muligheder for tjenestemænd

Moderniseringsstyrelsen og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) er blevet enige om at undtage visse grupper af tjenestemænd fra den almindelige puljestyring under lokallønsordningen. En aftale, der blandt andet giver hjemmel til at indgå aftaler om lønforbedringer uden for pulje for visse stillingskategorier inden for folkekirken. Aftalerne er er nu offentliggjort på Retsinformation og alle tjenestemandsansatte medlemmer vil blive informeret om mulighederne i brev fra foreningen.

_______________________________________________________

JobOgKrop

- få gode råd til at forebygge smerter i muskler og led 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

20 jan 2017
10:00 - 12:30
Folkekirkens samarb. udvalg
20 jan 2017
13:00 - 15:00
Formandsmøde faglige organisationer
24 jan 2017
10:15 - 14:00
Folkekirkens Brancheudvalg
06 feb 2017
Kursus for tillidsrepræsentanter
22 feb 2017
10:00 - 13:00
Sekretariatsudvalgsmøde
27 feb 2017
10:30 - 14:00
Folkekirkens arb.miljøråd

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Billeder fra Årskursus 2016