Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

Aarskursus2020 55
Klik på billedet for galleri

 

Generalforsamling på Nyborg Strand mandag den 7. september 2020 kl. 19.00

Generalforsamlingen startede kl. 18.30, da samtlige tilmeldte og stemmeberettigede var mødt op.

Bestyrelsen: Gert R. Schmidt, Helene Devantié, Benny Chordt Hansen, Jan Kvistgaard, Pia Dyhrberg Hansen, Dorthe Anneberg, Niels O. Andersen (suppleant for Susanne Bratløv) – alle fremmødt.

Referent: Dorthe Anneberg

Dagsorden:

 1. 1.Valg af dirigent - bestyrelsen foreslog Dan Richardson – enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

42 fremmødte medlemmer, alle med stemmeret.

 

 1. 2.Formanden aflægger beretning. Beretning indsat:

Kære medlemmer og kolleger

Vi kan nu se tilbage på et forrygende år, der er blevet forlænget i forhold til det oprindelige fastsatte program. Vi har oplevet historieskrivning som ikke set tidligere. Årskurset blev aflyst for første gang i foreningens historie, og vi vandt endnu en voldgiftssag.

Vi har oplevet en pandemi, som har sat vores bevægelsesfrihed på prøve – vi blev hjemsendt fra vores arbejde, og skulle kun foretage det strengt nødvendige arbejde såsom begravelseshandlinger, dåb og vielser. Det hele udløste også samtidigt en grad af utryghed både arbejdsmæssigt og i vores hjemmeliv.
Vi blev også en del af Serviceforbundet som vores paraplyorganisation, og vi tror fortsat på at det var den rigtige beslutning, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling.

Vi vil traditionen tro mindes de gode kolleger, som vi har mistet siden sidste generalforsamling. Og jeg vil bede jer om, at rejse jer

Vi vil ære:

Juli 19 - Kirketjener Peder Guldager, tidligere ansat ved Sønder sogns Kirke, Viborg

Marts 20 - Kirketjener Vagn Nielsen, tidligere ansat ved Herning kirke

Æret være deres minde - TAK

Bestyrelsen

har fået lov til at være bestyrelse lidt længere end sædvanligt. Det har alle taget med oprejst pande. Pandemien ramte også Danmark, og vedtægterne for Danmarks Kirketjenerforening tager ikke højde for en force majeure situation, og vi besluttede som alle ved, helt at aflyse årskursus 2020 og senere udsætte generalforsamlingen. Det var en beslutning som tog lidt tid at fordøje for os alle. Usikkerheden og bekymringen om fremtiden var ikke umiddelbart til at gennemskue, og i første omgang talte vi om at udsætte Årskurset til senere på året, men den idé blev forholdsvist hurtigt fejet af bordet, da vi også kunne se et efterslæb på konfirmationer, dåb og vielser. Helt frem til maj troede vi, at det var muligt at gennemføre den oprindeligt planlagte generalforsamling den 3. juni. Men forsamlingsforbuddet ramte os, og vi måtte udsætte den til senere.

Rigtig mange mails blev skrevet i hjemsendelsesperioden, for ikke at tale om den tid der blev brugt på at tale med Kirketjenere, der havde et menighedsråd, som ikke så det store problem i situationen, men måske snarere antog, at det var en fejl, Danmark var lukket ned. Heldigvis var der også Kirketjenere, der oplevede det modsatte, at deres arbejdsgiver faktisk indrettede sig og lukkede ned, som der var blevet meddelt fra regeringen, men desværre hørte vi ikke så meget til dem, da det hele stod på. Og usikkerheden om, hvad vi kunne og skulle gøre i vores kirker var stor, og efterhånden som tiden gik blev det desværre sådan, at arbejdsgiver nærmest kunne tolke reglerne som de havde lyst til i forhold til, hvad der var strengt nødvendig og ikke! Det var frustrerende og en meget mærkelig tid vi oplevede og rigtig ærgerligt at ingen turde tage den hårde beslutning.

Vi lærte heldigvis også noget nyt! Vores bestyrelsesmøde i marts blev aflyst, og i første omgang udsat, men også her fandt vi ud af at tiden som vi kendte, ikke lige kom igen med det samme. Vi valgte at holde et onlinemøde, og det lykkedes fint, og blev betragtet som en god oplevelse. Mange andre møder i vores regi blev også holdt via onlinemøder, så hvorfor skulle vi ikke også kunne! Den mødeform vil vi klart bruge fremadrettet, for at tage toppen af vores lange endags bestyrelsesmøder ved at udvælge et eller flere punkter. Det er en meget lang dag at mødes fra kl. 09 – 17.30 og herudover lægge transporttid til, når vi nu bor i øst og vest! Det er dog ikke den foretrukne mødeform til lange møder, i det vi mister både øjenkontakt og kropssprog til de fleste andre end den som taler. Det er og bliver stadig dejligt, at meninger kan udveksles på tværs i samme mødelokale og stadig bevare kontakten og tilkendegive respekten for den andens udtalelse.
Det er også dejligt at vi ved, at I medlemmer stadig kan og vil bruge bestyrelsen til at tage bestik af det centrale arbejde som vi udfører som Kirketjener.

Der har været ro på tilgangen af nye bestyrelsesmedlemmer i siden sidste generalforsamling. 1 suppleanten trådte jo som bekendt ind i bestyrelsen i stedet for Susanne Bratløv, men valgte at trække sig helt sidste sommer. Dermed blev der banet vej for 2. suppleanten, og Niels tog ivrigt imod, og ville gene være en del af vores fællesskab. Susanne har kun kortvarigt været med i sin 2 år periode, i det hun blev ramt af sygdom tilbage i januar 2019. Og desværre er hun stadig ikke i fuld ansættelse. Tak til Susanne for den tid det blev til, og for det arbejde, som du fik påbegyndt, men ikke fik lov at bringe til ende. Livet kan ind imellem vise sig fra en ubarmhjertig side, der gør, at vi må stoppe op. Vi ønsker dig alt mulig held og lykke i din tid fremover.
Helene Devantié, som de fleste kender, har valgt at stoppe efter 14 år i bestyrelsen. Det har været 14 år, hvor hun har været omkring langt de fleste poster bortset fra kassererposten. Fra referent til formand i 6 år herefter redaktør af hjemmeside og blad og seneste 2 år som næstformand. Helene - du har om nogen et formidabelt kendskab til Danmarks Kirketjenerforening, og har haft en mening og indsigt podet med en vis stædighed, som kun kan udtrykkes med stor respekt for dit engagement og viden. Du efterlader dig helt sikkert en tom plads, som dog udfyldes af en anden, men din erfaring og indsigt kan ikke umiddelbart erstattes her og nu. Tak til dig for din arbejdsindsats, og for alt det som du har udført for Danmarks Kirketjenerforening. Vi vil ønske dig alt godt fremadrettet.


Serviceforbundet

1. januar 2020 blev Danmarks Kirketjenerforening en del af Serviceforbundet. Det fyldte meget at få medlemmer flyttet over. Der var mange ting som der skulle tages stilling til – hvem skulle have diverse mail og hvem skulle tage stilling, når der ikke blev betalt, nogle valgte at indbetale til foreningens konto og hvem oplyste om hvad, og alle de småting, som vi helt naturligt havde fået indarbejdet efter vi gik over til Sekretariatet i 2013. Der var stor travlhed fra november til februar med at få tingene til at falde på plads, så i som medlemmer mærkede mindst muligt! Der går måske stadig nogle Kirketjenere rundt, som tænker at Danmarks Kirketjenerforening ikke findes mere! Men vi lever i bedste velgående – vi er kun blevet en del af noget større. Vi arbejder hver dag for, at du som Kirketjener skal føle dig tryg og godt tilpas på arbejdspladsen, vi arbejder for, at du kan få en god og velbegrundet uddannelse, som en del af din ansættelse og lige så vigtigt, at du senere kan få efteruddannelse som en del af jobbet. Vi lønforhandler for alle nyansatte, når vi får meddelelse fra arbejdsgiver om ansættelse. Vi hjælper også med den årlige lønforhandling, som alle har ret til. Vi hjælper de Kirketjenere, som er kommet skævt ind på arbejdsforholdet enten i forhold til arbejdsgiver eller kollega og forhåbentlig, som den bedste løsning, hjælpe dem videre på arbejdspladsen. Vi hjælper dem, som er ramt på grund af diverse stress eller arbejdsskader. Og vi hjælper til, at du som ansat har mulighed for, at få hjælp af en Tillidsrepræsentant, som er placeret rundt om i landet, og som du selv har mulighed for at være med til at vælge på Stiftsmøder der afholdes i Stiftet. Også bestyrelsen står til din rådighed, hvis/når du oplever spørgsmål som har relation til det daglige arbejde. Og ikke mindst så forhandler vi Overenskomst med Kirkeministeriet ca. hver 3. år, og næste gang er i 2021 – en overenskomst som skal hjælpe alle kirketjenere til at føle sig tryg og godt tilpas som ansat i den Danske Folkekirke.

En væsentlig grund til at vi blev en del af Serviceforbundet, var blandt andet at vi ikke havde en ”strejkekasse” som kunne understøtte os ved strejke/lockout. Vores medlemskartotek trængte til fornyelse for at overholde GDPR regler, og endelig, så vi en mulighed for en bedre sparring på det juridiske område og på rådgivning om sociale forhold ved fleksjob og andre særlige forhold ved fastholdelse af medarbejdere. Og den ”lille håndfuld af ting”, var af stor betydning for vores optagelse.
Herudover blev vi indlemmet i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) via Serviceforbundet.

Overenskomstforhandlinger

Lige før Danmark blev lukket ned var vi i Kirkeministeriet til en voldgiftssag anlagt af os mod Kirkeministeriet. Alt imens Corona så småt var på rejse til Danmark var vi nogle stykker, som sammen med vores Advokat mødte op i Kirkeministeriet den 10. marts for at afgøre sagen vedrørende den aftale, som vi indgik om tildelte puljemidler pr. 1. oktober 2018 jf. Overenskomstforliget 2018. Sagen gik ud på, at Kirkeministeriet mente, at det kun var Kirketjenere, som var ansat pr. 1. oktober 2018, der skulle tildeles pengene, og vi mente, at det var alle fremtidige Kirketjenere, som skulle have gavn af de 1.100 kr. som i nutidskroner udgør en stor 100 kroners seddel om måneden for den enkelte ansatte. Fredag den 27. marts midt i alle mail om Corona-spænding, begrænsninger, hjemsendelse, aflysninger af arrangementer og møder i hobetal, skypemøder og lignende kom meddelelsen om, at Danmarks Kirketjenerforening havde fået medhold, og at Kirkeministeriet skal anerkende den afgørelse; at det gælder alle fremtidige ansættelser af Kirketjenere.
Tilretningen vil formentlig fremgå af lønsedlen for enten september eller oktober, og vil være tilpasset med et OK18 tillæg på 1.100 kr. i 31. marts 2012 niveau, hvis du var ansat den 1. oktober 2018.

Og snart skal vi til OK21. Normalvis ville vi på Årskurset have bedt om jeres forslag til, hvilke krav vi skulle indbringe til overenskomstforhandlinger, men eftersom, at det ikke blev muligt, har vi oprettet en mailadresse hvortil i kunne sende forslag. Det har været sparsomt med forslag! Der bliver nok ikke plads til de store armbevægelser oven på den Corona tid, som vores land har oplevet! Det har været dyrt, men det var jo ikke lønmodtagerne der lukkede landet ned, og så er der vel heller ingen grund til, at vi skal gå ørkenvandring uden anerkendelse, for det er os som trækker læsset i dagligdagen også under nedlukningen. Men OK21 kan også vise sig at blive et dyrt bekendtskab på grund af den ”fattigdom” som arbejdsgiversiden er i, og forhåbentlig kommer det til at gå sådan, at vi kun får en smal 1-årig OK aftale, og endnu værre hvis vi får en smal 3-årig periode uden store tilkendegivelser. En 2-årig vil falde sammen med de private overenskomstforhandlinger og anses ikke som en mulighed

 

Uddannelse

er et fornuftigt valg, og vi opfordrer gang på gang til, at I som kirketjener benytter jer af muligheden for at søge kompetencefonden om videreuddannelse. Det er stadig væsentligt at efteruddanne sig, så vi hele tiden kan være nogenlunde på forkant med den udvikling som sker indenfor Kirken og samfundet i øvrigt. Det giver også en mulighed for at være sammen med andre Kirkefunktionærer, som der kan udveksles erfaringer med, og samtidigt en kærkommen pause i det daglige arbejde.
Senest har vi lanceret et IT-kursus, som afholdes forskellige steder i landet i løbet af efteråret. 12004 = København = 16 stk FYLDT HOLD

12005 = Odense = 8 stk

12003 = Roskilde = 16 stk FYLDT HOLD          

12002 = Vejle = 15 stk NÆSTEN FYLDT HOLD

12001 = Århus = 9 stk

12000 = Ålborg = 16 stk FYLDT HOLD

Det er helt gratis at deltage, og behovet for at uddanne sig på IT-området bliver ikke mindre efterhånden som vores samfund bliver mere og mere digitaliseret, og samtidigt i takt med at flere kirker også gør brug af IT i den daglige drift. Det er en udvikling vi ikke kan stoppe, og det skal vi heller ikke, men have fokus på at IT er et arbejdsredskab, der giver os mange muligheder i forhold til tidligere, og det uanset om vi vil det eller ej.

Kompetencefond

Kompetencefonden blev oprettet i en ny udgave sidste efterår som en del af OK18 forliget. Forskellen fra den vi kendte tidligere, er at nu er der en del forhåndsgodkendte kurser og efteruddannelse, og dermed skal de ikke igennem os for at blive godkendt. Landsforeningen af Menighedsråd er også aktivt gået ind i kampen for at orientere Menighedsrådene om værdien af uddannelse for deres ansatte, og der indkaldes i efteråret til møder, hvor både arbejdsgiver og ansatte kan deltage. Så søg endelige til jeres ønske studie eller uddannelse – det er ikke Kirketjenere der løber med de fleste penge fra fonden!

 

Tillidsrepræsentanter

er efterhånden godt placeret rundt om i Stifterne. Nogle er ved at have mange års erfaringer og nye kommer til. Det giver hele tiden behov for at der skal arrangeres kurser som kan dygtiggøre de nye, og opdatere de erfarne på alle områder. Brug Tillidsrepræsentanterne – det er den bedste måde de får erfaring på, og de har sekretariat og bestyrelse de kan trække på ved sager, som de mener er mere end de kan overskue. Vi kan ikke undvære Tillidsrepræsentanterne da de tager mange mindre sager og samtaler, som for den enkelte Kirketjener kan være uoverskuelig. Tak til Tillidsrepræsentanter for det arbejde i udfører – stort som småt – værdien af indsatsen kan der ikke takkes nok for, og vi er jer dybt taknemmelig for at i gør det enten i fritid eller ved omlægning af arbejde. Tak til jer som er fratrådt i årets løb, og tak til jer som er tiltrådt – for jer alle har vi stor respekt for, at I vil gøre en ekstra indsats for jeres kollega.

 

Stiftskredse og erfagrupper

I efteråret er der Stiftskredsmøder som altid. Jeg glæder mig hver gang til at besøge jer, for det er her, jeg kan opsamle viden direkte fra medlemmerne, og den dagligdag som er hos jer. Jeg havde gerne set, at mange flere ville tage imod invitationen til at møde kolleger på tværs i stifterne! Men måske tiden er ved at løbe fra Stiftsmøderne! Måske der skal være mindre km-afstand til møderne – for der kan være lang vej at køre i en travl hverdag, og for mange er det måske i fritiden det foregår, selvom der er flere og flere Menighedsråd som giver deres ansatte arbejdstid i et vist antal timer, til at møde kollegerne på tværs. Og måske er fremmødet bare et udtryk for at det egentlig går meget godt i kirkerne rundt om! Eller måske der skal mere fagligt indhold til – f. eks et tema for alle møderne! Jeg modtager gerne ønsker og forslag til noget nytænkning. De kommende stiftsmøder vil ikke blive helt som de plejer, hvor jeg fortæller om bestyrelsesarbejdet, men måske lidt visioner og fremtid samtidigt med at der som altid er mulighed for at stille spørgsmål.

 

Blad og hjemmeside

Kirketjenerbladet udkommer 10 gange om året – i august og januar udkommer det ikke. Dorthe er ”ny” redaktør på bladet og arbejder ihærdigt med at få skabt et interessant blad som bliver læst. Bestyrelsen har en idé om vi skal arbejde hen imod at bladet skal reduceres i antal udsendelser, og i stedet gøre brug af nyhedsbreve! Det var en mulighed vi fik i forbindelse med, at vi blev en del af Serviceforbundet. I juli sendte vi det første nyhedsbrev, hvor vi selv skrev en del af indholdet. Vi er ikke udlært ved at sende en gang – slet ikke – og indtil videre er der kun en som har reageret. Åbningsprocenten var til gengæld stor - nemlig 79 % og det er et godt tegn. Og inden vi reducerer antal blade, skal vi have en skabelon for nyhedsbrevet. 3-5 linjer som en appetitvækker og en henvisning til kommende blad eller hjemmeside kunne være en model – men vi arbejder videre med forløbet, og forsøger at få lavet lidt konsekvensberegninger på, om vi mister annoncører ved at udgive bladet f.eks. kun 6 gange! Formålet var jo at spare penge, men hvis annoncører hopper fra, så giver det måske ingen mening!
Helene har gennem mange år været redaktør på hjemmesiden. Der er en, som skal overtage den post, og helst en som interesserer sig for det, for at det skal blive en god og inspirerende side, der er nem at finde rundt på. Det er en af de første udfordringer, som bestyrelsen kommer til at tage stilling til.

Økonomi

Vores økonomi har det fint, men det vil altid være et mål i sig selv at finde besparelser, som giver os muligheder for noget andet. Medlemstallet ligger nogenlunde stabilt på omkring de 520 medlemmer. I forbindelse med overgangen til ny opkrævningsenhed, har det desværre kostet medlemmer, og nogle går måske og tror, de stadig er medlemmer uden at der kommer en opkrævning – så tjek venligst op på det! Vores gamle medlemskartotek ajourføres stadigt, men kører på sidste vers – måske et par måneder endnu. Jan vil gennemgå og redegøre for tallene i regnskabet.

 

Sekretariat og samarbejdet

I forbindelse med at vi er blevet en del af Serviceforbundet er Sekretariatet stadig en del af vores hverdag på den måde, at det er dem, som tager imod henvendelser fra medlemmer. Tidligere sagsbehandler Helle B Simonsen valgte at stoppe ved udgangen af januar efter længere tids sygemelding. Tak til dig Helle for den måde du altid mødte vores medlemmer på – for din grundighed og dit gode overblik. Mange Kirketjenere har været godt hjulpet fra dig. Vi ønsker dig alt godt i tiden fremadrettet.
Fra 1. april blev Christina ansat som en del af sagsbehandlingen. Benny og Christina varetager vanskelig sagsbehandling samt korrespondance ved lønforhandlinger – både ved ansættelse og i forbindelse med de årlige lønforhandlinger. Karin og Jette modtager opkald og mail som sendes videre til rette mand til besvarelse. Det er helt klart, vi nyder godt af vores sekretariat, og at vi kan tilbyde medlemmer en seriøs og god sagsbehandling. Senest er Karin fratrådt med udgangen af august og tiltrådt er Tina som den der også tager tlf.

 Vi forsøger hele tiden at tilrette, så alle kan føle sig godt tilpas – både dem som har ekspertisen, men også den som opretter sagen. Langt de fleste går videre med en rigtig god fornemmelse, og har været taknemmelig for hjælpen, vi kunne tilbyde dem. Det kan dog være en svær balancegang, som ikke nødvendigvis altid falder ud til medlemmets fordel.

 

Medlemmer

har vi brug for uanset om de koster foreningen penge eller ej. Jo flere des bedre og deraf følger også en god økonomi. Vi står stærkere ved diverse forhandlinger, og vi kan sammen bedre løfte i flok. Der er lige i underkanten af 800 årsværker inden for faget, og heraf ved vi at flere er deltidsbeskæftigede. Vi er lige i øjeblikket 521 medlemmer af Danmarks Kirketjenerforening. Vi har mistet nogle få ved overgangen, men vi håber de kommer stærkt tilbage, når vi kan få vores forslag om 3 grupper gennemført. Forslaget går på at følge kontingentsatsen som gælder hos Serviceforbundet – til og med 14 timer er en gruppe – 15 til 29 timer er en anden gruppe og over 30 timer en tredje gruppe. Det koste os lidt penge her og nu, men vi tror og håber, at flere af dem som ligger på under 20 timer i dag, vil vælge at indmelde sig, og blive sikret med de rettigheder og den hjælp, som vi tilbyder.
Tjenestemænd bliver der kun færre af som årene går. Vi har ca. 40 tjenestemænd tilbage, men nogle af dem vil vi også kunne se frem til at have i henved 20 år endnu. Vi håber naturligvis, de stadig vil være en del af hele vores fællesskab velvidende, at de ikke kan gøre brug af strejkekassen, men den øvrige hjælp vil de kunne nyde lige så meget af som alle andre.

Vi drøfter jævnligt nye tiltag for at skaffe nye medlemmer til foreningen, og lige pt barsler vi med et par stykker som forhåbentlig giver lyst til at blive en del af Danmarks Kirketjenerforening. Det er vigtigt at vi retter fokus på flere og nye medlemmer hele tiden, og mon ikke vi ser en fremgang hen imod OK21, og i særdeleshed hvis strejke og lockout kommer på tale.

Lønforhandlinger

Vi modtog 80 lønforhandlinger i 2019 som skulle behandles. Der er i årets løb behandlet 85 lønforbedringer, da Menighedsrådene har mulighed for at tildele lønforbedringer hele året. De har samlet fået tildelt en årlig sum på små 700.000 kr. og engangstillægget beløber sig til godt og vel 120.000 kr.. Samlet set kan det fint betale sig at søge om løn, da løntillægget vil vare helt til pensionsalder, såfremt man naturligvis bliver i jobbet. Engangstillægget er oftest en erkendelse for et stykke udført arbejde eller måske en varetagelse af en midlertidig funktion. Rigtig mange Menighedsråd vil gerne give deres ansatte en tilkendegivelse af deres indsats, og det synes jeg bestemt i skal forhøre jer om jævnligt.
Ved seneste ansøgning i august indkom der 60 ansøgninger om lønforbedringer, og de er undervejs til Menighedsrådene inden den 15. september.

 

Til slut

skal der lyde en stor tak til alle som har været en del af arbejdsfællesskabet i årets løb. Tak til jer som giver respons på bestyrelsens arbejde – positiv som negativ – så længe det gøres i en ordentlig tone modtager jeg gerne det hele. Det er en af de måder, som gør, at vi kan blive bedre til det, vi gerne vil gøre: At arbejde for medlemmernes ve og vel. Tak til alle som jeg har mødt ved diverse møder – det er en fornøjelse hver gang. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, sammenhold og arbejdsklima. Tak til sekretariatet og FAKK – specielt Bjarne, John og Jan i forbindelse med Sekretariatsudvalget, som altid er præget af godt humør. Tak til Jette og Karin som beredvillig tager imod opkald og mail, og selvom I har travlt, så hører vi alligevel en glad stemme. Tak til Benny og Christina for jeres overblik og engagement. Tak til Tillidsrepræsentanter – Tak til alle de faglige organisationer indenfor Folkekirken og specielt formændene for et godt samarbejde. Det er en stor fornøjelse at være sammen med jer, og høre om de ting som rør sig hos jer. Tak til alle øvrige samarbejdspartnere, som blandt andet gælder Kompetencesekretariatet – i særdeleshed Bent Fløyel som desværre har valgt at gå på pension – tak til AMU-Fyn, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og OAO – Tak til alle som vi møder i diverse udvalg – Tak til Landsforeningen af Menighedsråd og til Kirkeministeriet.

På vegne af Danmarks Kirketjenerforening
Formand
Gert Rhinstrøm Schmidt

Beretningen blev herefter sat til debat:

Lars Medom Madsen, Mejdal kirke: Blev KM idømt en bod ifm. voldgiftsafgørelsen?

Gert: Det korte svar: NEJ, der var ingen bod. Dirigenten supplerede herefter Gert, og forklarede, hvorfor DKF ikke forsøgte at få KM idømt en bod.

Helene Nielsen, Munkebjerg kirke: Mht de 1.100 kr. – hvordan figurerer de på lønsedlen.

Gert gennemgik forståelsen af de 1.100 kr., og hvordan man ”ser” dem ud af sin lønseddel.

Poul Porup, Frederikskirken: Hvor meget har DKF været involveret i det arbejde, der har været omkring corona-situationen?

Gert: Folkekirkens Task Forcegruppe - FAKK og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere havde siddet med i gruppen. Dette blev Gert bekendt med for en uge siden. Den største fejl, der skete var, at Sektorpartnerskabsgruppen, som udgøres af Folkekirkens Samarbejdsudvalg, burde være indkaldt i marts måned – ”der var for mange, der ville bestemme”.

Beretningen enstemmigt godkendt.

 1. 3.Kassereren fremlægger foreningens reviderede regnskaber. Vedlagt.

Jan fremlagde foreningens reviderede regnskab.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

 1. 4.Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af begravelseshjælp, samt kontingent for det kommende år. Vedlagt.

Jan fremlagde budgettet, og foreslog på bestyrelsens vegne, at både kontingent og begravelseshjælp forbliver uændrede for det kommende år.

Jan gennemgik også bestyrelsens forslag om at indføre 3 kontingentsatser fremover – satserne vil så blive:

0-14 timer pr uge = 160 kr i alt pr måned, 15-29 timer pr uge = 250 kr i alt pr. måned, 30 timer eller flere = 400 kr i alt pr. måned.

Spørgsmål fra salen:

Poul Porup, Frederikskirken: Kan vi på sigt bære en indtægtsnedgang? Konto TR er nulstillet – er de ført et andet sted hen?

Jan: Vi håber på flere medlemmer i mellemgruppen – vedr. TR, så betales udgifter til kurser mm gennem Serviceforbundet, så derfor den konto nulstillet.

Budgettet godkendt

Overgang til 3 kontingentsatser godkendt (se pkt. 5 forslag om vedtægtsændringer)

5.Indkomne forslag.

 

Forslag 1: Vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen og indsat – rettelser/ændringsforslag fremsat på generalforsamlingen er tilrettet nedenstående:

§ 1 Navn

Foreningens navn er Danmarks Kirketjenerforening.
Danmarks Kirketjenerforening er en selvstændig landssammenslutning som en del af Serviceforbundet.
Danmarks Kirketjenerforening er medlem af OAO (Offentligt Ansattes Organisationer).

§ 2 Formål

Foreningens formål er:

 • At organisere alle kirketjenere i Danmark, som er ansat ved en til Folkekirken hørende kirke eller sognegård
 • At varetage medlemmernes faglige interesser
 • At forhandle løn og ansættelsesvilkår for alle stillinger under foreningens forhandlingsområde
 • At virke for medlemmernes faglige dygtiggørelse

§ 3 Medlemmer

Medlem kan enhver blive, der er ansat som kirketjener i Den danske Folkekirke med minimum 8 timers ansættelse pr. uge.

§ 4 Ind- og udmeldelse

Indmeldelse sker skriftligt til Sekretariatet.
Udmeldelse sker skriftligt til Sekretariatet med 3 måneders varsel til den første i en måned. Ved fratrædelse af stilling kan udmeldelse dog ske skriftligt til sekretariatet med udgangen af en måned

Stk. 2. Der kan ske udelukkelse fra foreningen f.eks. begrundet i krænkelse af medlemsforpligtelser eller ved modarbejdelse af foreningens formål.

Udelukkelse besluttes af foreningens bestyrelse, der samtidig fastsætter perioden for udelukkelsen.

§ 5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formanden og 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen efter reglerne i § 9. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens medlemmer får et vederlag til dækning af kontorhold og løn i henhold til budget.

Bestyrelsens medlemmer kan frikøbes i nødvendigt omfang i henhold til budget.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

Stk. 3. Til at forpligte foreningen overfor tredjemand kræves formandens og et bestyrelsesmedlems underskrift.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og formanden eller næstformanden er blandt disse.

Formanden eller næstformanden leder mødet, medmindre der vælges en anden mødeleder.

Stk. 5. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

Stk. 7. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i dettes sted i den pågældendes valgperiode.

Stk. 8. Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsesarbejdet i en periode på mere end 2 måneder indkaldes suppleanten i perioden.

Stk. 9. Fratræder formanden i sin valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og forretningsfører indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 10. Bevilges formanden eller et bestyrelsesmedlem orlov fra sin stilling i et år eller mere, er vedkommende på valg ved førstkommende generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Stk. 11. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har stemmeret.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Når der foreligger et overenskomstresultat (CFU forlig), skal det til urafstemning. Til godkendelse kræves, at mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3. Bestyrelsen bemyndiges til at indgå aftaler vedrørende arbejds-, stillings- og ansættelsesforhold i øvrigt i henhold til § 5.

§ 7 Årskursus

Årskursus afholdes hvert år i maj eller første halvdel af juni. Det indvarsles af formanden ved offentliggørelse til medlemmerne senest 1. marts. Indvarslingen skal indeholde udførlig dagsorden. Stk. 2. Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med årskurset med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning
 • Forretningsføreren fremlægger det reviderede regnskab
 • Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent samt begravelseshjælp for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand (hvert andet år)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • I de år hvor Serviceforbundets kongres ligger, vælges delegerede svarende til det tildelte antal pladser på kongressen, jf. Serviceforbundets vedtægter
 • Eventuelt

Rækkefølgen af punkterne er ikke bindende.

Stk. 3. Forslag til valg af formand og bestyrelsesmedlemmer indsendes skriftligt til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere og med kandidaternes skriftlige tilsagn. Forslaget offentliggøres til medlemmerne.

Stk. 4. Der skal vælges mindst 3 suppleanter.

Forslag til suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen. Den foreslåede kandidat skal tilkendegive, at vedkommende er villig til valg.

Stk. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgøres ved skriftlig afstemning og simpelt flertal.

Stk. 6. På stemmesedlen til bestyrelsesvalg er fortrykt alle kandidaters navne. Der skal stemmes på det antal personer, som skal vælges til bestyrelsen, ellers er stemmesedlen ugyldig. Hvis stemmerne står lige, skal der være omvalg mellem de ligestillede.

Stk. 7. På stemmesedlen til suppleantvalg må der skrives en kandidats navn, af de kandidater der har tilkendegivet at ville opstille til suppleantvalget, ellers er stemmesedlen ugyldig.

De 3 kandidater, der får flest stemmer, er valgt som suppleanter til bestyrelsen, i rækkefølge efter stemmetal. Ved stemmelighed, skal der være omvalg mellem de ligestillede.

Stk. 8. Kun aktive, stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 9. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ved flertalsvalg og skriftlig afstemning. Formanden kan kun vælges blandt de i bestyrelsen siddende eller til valg opstillede medlemmer. Hvis ingen af de foreslåede opnår over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages omvalg mellem de to, der har fået det højeste antal stemmer.

Stk. 10. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således, at der hvert år efter tur afgår 3 medlemmer.

Stk. 11. Fratræder formanden mindre end 10 uger før generalforsamlingen, kan forslag til valg af formand stilles på generalforsamlingen ved forslag blandt de i bestyrelsen siddende eller de til valg opstillede kandidater.

Stk. 12. Der vælges i lige år en statsautoriseret revisor for 2 år ad gangen. Denne kan ikke være medlem af eller have anden intern tilknytning til bestyrelsen.

Stk. 13. Forslag skal indsendes til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen, og offentliggøres til medlemmerne, for at der på generalforsamlingen kan tages beslutning herom. Bestyrelsen kan fremsætte forslag senere.

§ 8 Stemmeret

Stemmeret har alle tilstedeværende medlemmer, der har betalt deres kontingent rettidigt.

§ 9 Valgbarhed

Valgbare på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer.
Bemærkning: Jf. § 7. stk. 8. og § 8 skal opstillede kandidater være til stede ved generalforsamlingen.

§ 10 Beslutninger og afstemninger

Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved stemmeflertal. Vedtægtsændringer skal dog godkendes med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning.

Stk. 3. Alle andre valg og afstemninger sker skriftligt, når mindst 10 medlemmer ønsker det.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller efter skriftligt forlangende fremsat af mindst 25 medlemmer med samtidig angivelse af forhandlingsemne. Begæring skal fremsættes overfor formanden. Bestyrelsen indkalder herefter indenfor en måned til ekstraordinær generalforsamling, med minimum 14 dages varsel.

§ 12 Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Stk. 2. Kontingentet indbetales månedligt.

Stk. 3. Kontingentet består af 3 trin.

Stk. 4. Trin 1: Medlemmer ansat 0 – 14 timer pr. uge.

           Trin 2: Medlemmer ansat 15 – 29 timer pr. uge.

           Trin 3: Medlemmer ansat 30 timer eller flere pr. uge

Stk. 5. Foreningen tilbyder Seniormedlemskab til tidligere medlemmer, ved overgang til efterløn eller pension.

Stk. 6. Ved sletning pga. restance, kan indmeldelse kun ske ved betaling af restancen. Genindmeldelse efter sletning anses for ny indmeldelse.

§ 13 Faglig bistand

Medlemmer har ret til faglig bistand ved henvendelse til Sekretariatet.

Stk. 2. Ved indmeldelse senere end 6 måneder efter ansættelse, vil der være en karenstid på 3 måneder, før foreningen kan være behjælpelig med faglig bistand.

§ 14 Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren holder bestyrelsen løbende orienteret om status på regnskab.

Stk. 3. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde 8 uger før årskurset. Det offentliggøres til medlemmerne i god tid før generalforsamlingen.

§ 15 Medlemsblad

Foreningen udgiver et medlemsblad og er indehaver af en hjemmeside.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger en redaktør til medlemsblad og hjemmeside.

§ 16 Opløsning af foreningen

Bestemmelse om foreningens opløsning kan træffes på en lovlig indvarslet generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, og kan kun ske, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer derfor. På samme generalforsamling tages bestemmelse om, hvilke dispositioner, der skal træffes med hensyn til foreningens midler.

§ 17 Begravelseshjælp

Der ydes foreningens medlemmers efterladte en begravelseshjælp, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Dødsfald anmeldes til foreningen, som udbetaler begravelseshjælpen mod fremsendelse af kopi af dødsattest eller dødsanmeldelse.

§ 18 Force majeure
Ved udefrakommende omstændigheder af en sådan karakter, som der ikke på forhånd kan tages i betragtning, og som kan henledes til force majeure, kan den siddende bestyrelse træffe de nødvendige foranstaltninger og afgørelser i henhold til gældende lov samt nærværende vedtægter.

Således vedtaget på Generalforsamlingen i Nyborg den 7. september 2020

Spørgsmål fra salen til de 12 punkter:
Til pkt. 2 (§3)

Fra en siddende i salen: Hvad med frimenigheder – eller valgmenigheder?

Svar Gert: De er ikke medlem af Den Danske Folkekirke, dog kan visse valgmenigheder måske være det.

Lars, Klosterkirken: Hvad betyder ”med minimum 8 timers ansættelse pr. uge”?

Svar Jan: Man skal have ansættelse minimum 8 timer pr. uge, for at være omfattet af en overenskomst.

Til pkt. 3(§4):

Inge Marie Shannon, Vor Frue kirke, København: Hvad ligger i ”krænkelse af foreningen” og ”modarbejde foreningens formål”?

Svar Gert: Modarbejde - modarbejde §2 – foreningens formål. Krænkelse – hvis man modsætter sig at strejke, når det bliver påbudt. Det er hurtige eksempler.

Til pkt. 5 (§7)

Leif Skovlund Madsen, Næsby kirke: Hvor mange delegerede pr 520 medlemmer?

Svar Gert: Véd det ikke, måske en 8-9 stykker.

Georg Røn, Nørrelandskirken: Må man aflevere en blank stemmeseddel? (vedr. stk. 7)

Svar Gert: Ja.

Vedr. §12 stk 3 og 4 se pkt. 4.

Til pkt. 8(§12)

Lars Medom Madsen, Mejdal kirke: Seniormedlemskab – gælder det også ved overgang til efterløn?

Georg Røn, Nørrelandskirken: Ved efterløn er man ikke nødvendigvis tilknyttet en arbejdsplads.

Dirigenten: Det fremgår ikke, at det også gælder ved efterløn – ønsker man at stille et ændringsforslag?

Lars Medom Madsen, Mejdal kirke: Ja.

Ændringsforslag: Skal det også gælde efterløn.

Herefter kunne §12 godkendes MINUS stk. 5.

Stk. 5: ”Foreningen tilbyder seniormedlemskab ved overgang til efterløn/pension” – vedtaget.

Dermed bortfaldt bestyrelsens forslag.

Til pkt. 11(§15)

Allan Nyholm, Fredenskirken: Er det foreningen eller bestyrelsen, der afgør om man har et medlemsblad ?

Svar fra dirigenten: Det er foreningen.

Evan Jakobsen, Vor Frelser kirke, Horsens: Der kunne stå: et medlemsblad og/eller et nyhedsbrev.

Svar Gert: Der er absolut ingen planer om at nedlægge medlemsbladet, men vi kan ændre teksten således at eller et nyhedsbrev slettes.

Dirigenten: Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at ville udgive nyhedsbreve uden det står i vedtægterne.

Poul Porup, Frederikskirken: Stiftskredsmøder – kommunikation til medlemmer – forslag om at tage det op næste år, og lade det falde nu. Gælder al kommunikation også FB.

Georg Røn, Nørrelandskirken: Redaktør – hvem udpeger redaktør til nyhedsbrev?

Svar dirigenten: Bestyrelsen har ansvaret for at udpege en redaktør.

Alle 12 punkter var herefter vedtaget.

 

Forslag: Æresmedlem – fremsat af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at Poul Søndergaard indstilles som æresmedlem af DKF.

Vedtaget.

 

 1. 5.Valg af formand – Gert genvalgt

 

 1. 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer – Niels O. Andersen (suppleant for Susanne Bratløv) og Pernille Nordahn Sonne er nyvalgt – Jan Kvistgaard blev genvalgt.

 

 

 1. 7.Valg af suppleanter

Skriftlig afstemning:

 1. suppleant: Poul Porup, Frederikskirken – 19 stemmer
 2. suppleant: Marina Sommer, Bellahøj kirke – 17 stemmer
 3. suppleant: Majken Normand Bell, Herlev Kirke – 5 stemmer

Stemmetællere: Allan Nyholm og Lars Medom Madsen – 42 stemmesedler optalt, heraf 1 blank

 1. 8.Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg afnuværenderevisor Anne Marie Clemmensen (overgået til Partner Revision fra PWC) - vedtaget

 

 1. 9.Eventuelt

     Hæfter om kompetencefonden – opfordring til at tage én med hjem.

Gave og afskedsord til Helene.

Tak fra Helene

 

21.35 sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Aktivitetskalender (næste 6)

Her kan du læse mere om hvad Danmarks Kirketjenerforening kan tilbyde dig..

Forside

 

På Min side kan du ændre e-mail, mobil og meget mere...

serviceforbundet

inspiration til at komme med på den grønne bølge i Folkekirken..

download 9

Her kan du læse om bæredygtige kurser hos AMU-Fyn

Bæredygtige kurser forside

Besøg TJM Forsikring..

download 4

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook