Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Begivenhedskalender

Seminar vedr psykisk arb.miljø 1030-1600
Onsdag, 20 November 2019, 10:15 - 11:15
Du inviteres hermed til seminaret, som afholdes onsdag den 20. november 2019 kl. 09.30-16.00 i Færøsk Pakhus, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K. Såfremt du er forhindret i selv at deltage i seminaret kan din suppleant til Folkekirkens Arbejdsmiljøråd deltage i stedet for.

Det nærmere program, endelig deltagerliste mv. følger senere.
Der kan eventuelt blive tale om en mindre brugerbetaling til seminaret afhængigt af programmets indhold. Nærmere herom følger.
Til seminaret indbydes repræsentanter for følgende grupper/institutioner:
Arbejdsgruppen vedrørende præsters psykiske arbejdsmiljø (APPA)
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning
Biskopper
Personaleudvalget, Landsforeningen af Menighedsråd
Folkekirkens Samarbejdsudvalg (FSU)
Tilmelding eller afbud til seminaret skal ske til Kirkeministeriet, km@km.dk senest den 12. august 2019.

På vegne af styregruppen
Lone Klixbüll
Kirkeministeriet

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

08 Jan 2020
15:30 - 17:30
Dialogmøde LAM
20 Jan 2020
10:00 - 13:00
Bestyrelsesmøde
02 Feb 2020
Tillidsrepræsentantkursus
20 Feb 2020
09:45 - 14:30
Brancheudvalgsmøde kl. 09.45-15.00
20 Feb 2020
14:30 - 15:30
IT styregrp. møde
25 Feb 2020
10:00 - 12:00
Møde om “tvist puljemidler”

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook