Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Begivenhedskalender

Festgudstjeneste Sct. Olav Domkirke - bispe indsættelse
Søndag, 29 August 2021, 14:00 - 15:00
For Biskop Peter Birch

I anledning af, at Peter Birch er blevet bispeviet, inviteres I til at deltage i festgudstjeneste den 29. august 2021 kl. 14.00 i Helsingør Domkirke.
Der vil efter festgudstjenesten blive afholdt en reception i Klosterhaven, Hestemøllestræde 3, Helsingør.
Der vil være plads til én repræsentant for foreningen. Navn og mailadresse på den deltagende bedes venligst meddelt senest den 1. juli 2021 til kmhel@km.dk.
Der vil medio august 2021 blive udsendt digitalt adgangskort med praktiske oplysninger.
Facebook