Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Faglig information

  • Før ansættelse:

Ansættelsesbevis (Overenskomstansat)

 

  • At blive medlem af Danmarks Kirketjenerforening:

Informationsfolder om Danmarks Kirketjenerforening
Medlemsfordele
Vedtægter for Danmarks Kirketjenerforening

 

  • Under ansættelse:

     Løn:
Alt om løn
Vejledning til Individuel lønforhandling  - Frist for indsendelse af skema med ønsker til lønforbedring var den 1. august 

Cirkulære vedr. forhandling af lokalløn for tjenestemænd - Skema til lønforhandling
Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i staten

    Organisationsaftale, Fællesoverenskomst og andre vigtige vilkår:
Organisationsaftale
Vejledning til organisationsaftalen
Fællesoverenskomst
Informationspjece om OK21
Satsregulering for tjenesterejser (2021)


    Ferie:

Ferieaftalen 
Ferievejledning 
Vejledning om overgangsordning i forbindelse med den nye ferielov
Aftale om den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden

    Tøj:
Arbejdstøj og sort tøj - med forklarende noter


    Arbejdsmiljø, forsikring, orlov og sygdom:
Hvis du bliver syg - om kritisk sygdom, mulighedserklæring, sygefraværssamtale mm.
Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl.
Arbejdsmiljøopgaver i folkekirken (Vejviser til de vigtigste)
Medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder
Barselsvejledning
Cirk. om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager (inkl. barns 1. & 2. sygedag)
Kistehåndtering
Betalt frokostpause

    Information om corona:
Seneste opdatering fra Kirkeministeriet
FAQ - Folkekirkens Personale
Sundhedsministeriets råd til forebyggelse af coronasmitte

    Uddannelse:
Introkurser i Folkekirken
Kompetencefonden
Cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer
Hvad koster uddannelsen?
Kirkefunktionærers deltagelse i faglige kurser
Rejseafregningsbilag i forbindelse med kurserskrivbar version
Fagpakker hjælper dig videre i jobbet
Uddannelse og kompetenceudvikling i Folkekirken

    Beregning af stilling:
Beregning af stillinger (Ny vejledning, arbejdsbeskrivelse og beregningsprogram)

    Tillidsrepræsentanter:
Cirkulære om tillidsrepræsentantordning for kirketjenere i folkekirken
Vedtægter for tillidsrepræsentanter under Danmarks Kirketjenerforening

    Kun om tjenestemænd:
Cirkulæreskrivelse om fridagsregler

 

 

Facebook