Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Faglig information

  • Før ansættelse:

Ansættelsesbevis (Overenskomstansat)

 

  • At være medlem af Danmarks Kirketjenerforening:

Informationsfolder om Danmarks Kirketjenerforening
Medlemsfordele
Vedtægter for Danmarks Kirketjenerforening

 

  • Under ansættelse:

Løn:
Alt om løn
Vejledning til individuel lønforhandling - Fristen for at søge om lønforbedring i 2022 var den 1. august
Cirkulære vedr. forhandling af lokalløn for tjenestemænd - Lønforhandlingsskema for tjenestemænd
Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i staten

Organisationsaftale, Fællesoverenskomst og andre vigtige vilkår:
Organisationsaftale
Vejledning til organisationsaftalen
Fællesoverenskomst
Satsregulering for tjenesterejser (2022)


Ferie:

Ferieaftalen 
Ferievejledning 
Vejledning om overgangsordning i forbindelse med den nye ferielov
Aftale om den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden

Tøj:
Arbejdstøj og sort tøj - med forklarende noter


Arbejdsmiljø, forsikring, sygdom og orlov:
Hvis du bliver syg - om kritisk sygdom, mulighedserklæring, sygefraværssamtale mm.
Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl.
Arbejdsmiljøopgaver i folkekirken (Vejviser til de vigtigste)
Medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder
Barselsvejledning
Cirk. om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager (inkl. barns 1. & 2. sygedag)
Kistehåndtering
Betalt frokostpause
Vejledning om håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser

 

Uddannelse:
Introkurser i Folkekirken
Kompetencefonden
Cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer
Kirkefunktionærers deltagelse i faglige kurser
Rejseafregning i forbindelse med kurser 
Uddannelse og kompetenceudvikling i Folkekirken

Beregning af stilling:
Beregning af stillinger (Ny vejledning, arbejdsbeskrivelse og beregningsprogram)

 

Tillidsrepræsentanter:
Cirkulære om tillidsrepræsentantordning for kirketjenere i folkekirken
Vedtægter for tillidsrepræsentanter under Danmarks Kirketjenerforening
Kurser for tillidsvalgte

Kun om tjenestemænd:
Cirkulæreskrivelse om fridagsregler

 

 

Facebook