Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Faglig information

  • Før ansættelse:

Ansættelsesbevis (Overenskomstansat)

 

  • At være medlem af Danmarks Kirketjenerforening:

Informationsfolder om Danmarks Kirketjenerforening
Medlemsfordele
Vedtægter for Danmarks Kirketjenerforening

 

  • Under ansættelse:

Løn:
Alt om løn
Vejledning til individuel lønforhandling - Fristen for at søge om lønforbedring i 2022 var den 1. august
Cirkulære vedr. forhandling af lokalløn for tjenestemænd - Lønforhandlingsskema for tjenestemænd
Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i staten

Organisationsaftale, Fællesoverenskomst og andre vigtige vilkår:
Organisationsaftale
Vejledning til organisationsaftalen
Fællesoverenskomst
Satsregulering for tjenesterejser (2023)


Ferie:

Ferieaftalen 
Ferievejledning 

Tøj:
Arbejdstøj og sort tøj - med forklarende noter


Arbejdsmiljø, forsikring, sygdom og orlov:
Hvis du bliver syg - om kritisk sygdom, mulighedserklæring, sygefraværssamtale mm.
Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl.
Arbejdsmiljøopgaver i folkekirken (Vejviser til de vigtigste)
Medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder
Barselsvejledning
Cirk. om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager (inkl. barns 1. & 2. sygedag)
Kistehåndtering
Betalt frokostpause
Vejledning om håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser
Samtaleguide fra Folkekirkens Samarbejdsudvalg
Beredskabsplan for folkekirken
Vejledning om forebyggelse og håndtering af vold og trusler på arbejdspladsen

 

Uddannelse:
Introkurser i Folkekirken
Kompetencefonden
Cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer
Kirkefunktionærers deltagelse i faglige kurser
Uddannelse og kompetenceudvikling i Folkekirken
OK21-indsats: Bedre til ord, tal og IT

Beregning af stilling:
Beregning af stillinger (Ny vejledning, arbejdsbeskrivelse og beregningsprogram)

 

Tillidsrepræsentanter:
Cirkulære om tillidsrepræsentantordning for kirketjenere i folkekirken
Vedtægter for tillidsrepræsentanter under Danmarks Kirketjenerforening
Kurser for tillidsvalgte


Kun om tjenestemænd:
Cirkulæreskrivelse om fridagsregler

 

 

Aktivitetskalender (næste 6)

Årskursus 2023 - her kan du tilmelde dig Årskurset, se programmet, læse om workshops og meget mere..

Folmer badebold

Her kan du læse mere om hvad Danmarks Kirketjenerforening kan tilbyde dig..

Forside

 

På Min side kan du ændre e-mail, mobil og meget mere...

serviceforbundet

inspiration til at komme med på den grønne bølge i Folkekirken..

download 9

Her kan du læse om bæredygtige kurser hos AMU-Fyn

Bæredygtige kurser forside

Besøg TJM Forsikring..

download 4

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook