Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Generalforsamling 2020

 6j2a7812

Praktiske oplysninger om Generalforsamlingen

Danmarks Kirketjenerforenings generalforsamling afholdes, 7. september 2020 kl 19 på Hotel Nyborg Strand.

Det er nødvendigt i forhold til stemmemateriale og evt. forsamlingsforbud at tilmelde sig.

Der vil være et stykke mad kl 17 - foreningen er vært, så husk at angive om du ønsker spisning i tilmelding.

Vel mødt!

Tilmelding til generalforsamling 2020 (sidste tilmelding er overskredet)

Indkaldelse til generalforsamling 2020
(
der vil være generalforsamling i den gamle begravelseskasse ca kl.16.45)

Forslag til vedtægternes §4:
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Bestyrelsen foreslår, at der udformes 3 trin for kontingentet:
Trin 1: Medlemmer ansat 0-14 timer pr. uge.
Trin 2: Medlemmer ansat 15-29 timer pr. uge.
Trin 3: Medlemmer ansat 30 timer eller mere pr. uge.

Forslaget begrundes med, at Serviceforbundets kontingent er inddelt i netop disse 3 trin, og bestyrelsen ønsker, at de forskellige satser skal komme medlemmerne til gode.

Det betyder, at bestyrelsen har lavet et budget, der giver underskud. Vi håber dog på, at de nye satser vil give flere medlemmer i mellemgruppen, der for en stor dels vedkommende vil få et lavere kontingent end i dag.

Satserne for det kommende år vil derfor være:
Trin 1: Foreningens kontingent kr. 101 – Serviceforbundets kontingent kr. 59 – i alt kr. 160
Trin 2: Foreningens kontingent kr. 117 – Serviceforbundets kontingent kr. 133 – i alt kr. 250
Trin 3: Foreningens kontingent kr. 162 – Serviceforbundets kontingent kr. 238 – i alt kr. 400

 • Formandskandidater
  Gert Schmidt - genopstiller

 • Opstillede kandidater til bestyrelsen
  Helene Devantie - genopstiller ikke
  Susanne Bratløv - genopstiller ikke
  Jan Kvistgaard - genopstiller
  Niels O. Andersen (i bestyrelsen for Susanne Bratløv) - genopstiller
  Pernille Nordahn Sonne 

 

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

21 sep 2020
14:00 - 18:00
Stiftsmøde Viborg
21 sep 2020
19:00 - 22:00
FAKK Delegeretmøde
22 sep 2020
10:00 - 15:00
Hovedbestyrelsesmøde Serviceforbundet kl. 10-16.00
05 okt 2020
11:00 - 15:00
Stiftsmøde Roskilde/Lol. Falster
05 okt 2020
15:00 - 18:00
Stiftsmøde Fyn
07 okt 2020
09:45 - 15:15
Folkekirkens brancheudv.

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook