Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk
Overenskomstansatte Kirketjenere:                                                       
Kirkefunktionærerne aflønnes efter intervallønsystem, hvor der centralt er aftalt lønintervaller.
Den enkelte kirkefunktionær indplaceres efter lokal aftale inden for rammerne af lønintervallet på baggrund af den pågældendes arbejdsopgaver og kvalifikationer.
Se mere om forhandlingsproceduren, tillæg m.m i organisationsaftalens lønprotokollat under "Faglig information"i menuen


Grundbeløb pr. 30/3-2012   Regulerede beløb pr. 1/4-2021
Minimun Intervalløn/fikspunkt* kr. 249.025   kr. 276.489,97
Maximun Intervalløn*                 kr. 321.112   kr. 356.527,44
OK18 - tillæg*                              kr. 1100,00   kr. 1221,32
Rådighedstillæg*                        kr.  23.500   kr.  26.091,82
Pensionsbidrag (SAMPENSION/STK)   0/11,19/15%**
 * - Kvoteres efter arbejdstidsbrøk
** - Fuld pensionsberettigelse efter 4 års ansættelse (ansættelse inden for det offentlige giver anciennitet fsva. pensionen.)

Gang grundbeløb 2012 beløbet med 1,11029 for at få det regulerede beløb i nutidskroner pr. 1. april 2021

Eller brug
------------------------------------------- o -----------------------------------------------------
Hvis der ikke ydes Rådighedstillæg skal der gives tillæg efter gældende takster
Som tillæg ydes:
Natpenge for tjeneste på hverdage i tiden kl. 17 – 6 pr. time
                                                                                                                                 Kr. 24,60
For tjeneste på lørdage fra kl. 14*) til mandage kl. 6 pr. time
*)Såfremt mere end ½ af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14 optjenes satsen inden kl. 14
Søgnehelligdage fra kl. 00 – 24 pr. time
Hverdage efter søgnehelligdage fra kl. 00 – 6 pr. time
Grundlovsdag fra kl. 12 – 24 pr. time
Juleaftensdag fra kl. 14 – 24 pr. time
                                                                                                                                   Kr. 44,00
------------------------------------- o ------------------------------------------
ATP
Overenskomstansatte kirketjenere:
ATP
Facebook