Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

Danmarks kirketjenerforening, har i samarbejde med Landsforeningen af menighedsråd udarbejdet nyt stillingsopmålingsprogram til opgørelse at kirketjenerstillingers omfang. I samme anledning blev der udarbejdet en vejledning og en skabelon til arbejdsbeskrivelse.

Programmet er mere overskueligt og lettere at benytte. Der kan ændres i skemaet, så det passer til den enkelte kirke og de arbejdsopgaver, der er på stedet. Vejledningens afsnit passer til programmets afsnit, så der er forklaringer og eksempler for hvert afsnit, hvor der afsættes timer til arbejdsopgaver.

Når skemaet, dvs. fanen "underbilag" er udfyldt, kan man på fanen "samlet oversigt" se resultatet over timeforbruget og hvor mange stillinger der skal til, for at varetage arbejdsopgaverne. Fanerne ligger nederst i programmet. Udskriv på normal vis.

Programmet, vejledningen og arbejdsbeskrivelsen hentes og der vælges "Gem" ved filoverførsel (sørg for at gemme filen et sted der kan findes igen)

Vejledningen om opgørelse af omfanget af kirketjenerfunktionen
 
 
Skabelon til arbejdsbeskrivelse
 
 
Selve programmet kan hentes her

excel
 
For at kunne bruge program og vejledning, kræves der Microsoft Excel (regneark) og Microsoft Word.

Du kan evt. også gratis Downloade OpenOffice, der også kan bruges. Se her!!
 

Facebook