Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.


 Medlemsblad 

2020 Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - September - Oktober - November

2019 Februar - Marts -  April - Maj - Juni - Juli - September - OktoberNovember - December

2018 Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - September - Oktober - November - December

   Dkif 06 2020   Dkif 07 2020  Forside 08 2020  forside 092020

Vores medlemsblad indeholder en række relevante informationer for dig som medlem, ligesom det er her, du finder stillingsannoncer og meget mere.

Som medlem får du automatisk tilsendt bladet. Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet. Prisen er pt. kr. 240,- årligt. Abonnement tegnes ved henvendelse til Sekretariatet. Oplever du problemer med udsendelsen af bladet, bedes du ligeledes kontakte Sekretariatet.

Indlæg, indrykning af annoncer samt oplysning om priser kan ske ved henvendelse til blad@kirketjener.dk 

Deadline d. 10. i hver måned!

Medlemsbladet udkommer omkring den første i måneden (dog ikke januar, juni, august og oktober.)
 
Har du en god idé eller er der noget, du mener, vi bør skrive mere om.
Vi hører meget gerne fra dig. Skriv til os på:
blad@kirketjener.dk