Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Nyheder

Kirketjener 04 menighedsraad

 Forhandlingsretten ligger fortsat i Kirkeministeriet.  Foto: Shutterstock

 

Landsforeningen af Menighedsråd får ikke forhandlingsret i Folkekirken

Nu er der godt nyt fra kirkeministeren, der har svaret på Landsforeningens ønske om at blive en arbejdsgiverforening. Ministeren afviser forslaget.

Af: Karin Skolnik og Susanne Fasting

De faglige organisationer med medlemmer i Folkekirken har klart afvist Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at blive en arbejdsgiverforening med forhandlingsret i Folkekirken. I september sendte de derfor sammen et brev fra CFU til skatte- og kirkeministeren og medlemmerne af kirkeudvalget, hvor de opfordrede til, at forhandlingsretten forblev i Kirkeministeriet og ikke blev overdraget til Landsforeningen af Menighedsråd.

Kirkeministeren har i denne uge sendt et svar på CFU´s brev om forhandlingsretten på det kirkelige område.

I brevet skriver kirkeministeren, at hverken skatte- eller kirkeministeren finder, at der er grund til at ændre den eksisterende ordning.

Ministeren skriver:

”Kirkeministeriets varetagelse af forhandlingsretten. Denne har Kirkeministeriet som bekendt fået delegeret fra henholdsvis Finansministeriet og Skatteministeriet igennem de sidste ca. 16 år. Som du ganske rigtigt skriver, så ligger forhandlingsretten for ansatte i menighedsrådene hos Skatteministeriet, og før da hos Finansministeriet. Det fremgår direkte af § 21 i Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. Skatteministeriet og Finansministeriet har valgt at delegere forhandlingskompetencen for de aftaler som er rettet mod menighedsrådenes ansatte, til Kirkeministeriet. Dette har været tilfældet siden folkekirken fik sin egen overenskomst første gang i 2005 med overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. I 2010 kom der yderligere 1 overenskomst og 2 organisationsaftaler til. Forhandlingsretten til alle 4 aftaler har siden da været delegeret til Kirkeministeriet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Skatteministeren og jeg har noteret os CFU’s, og de berørte faglige organisationers tilkendegivelser om, at man fortsat ønsker, at forhandlingsretten skal være delegeret til Kirkeministeriet, og at CFU og organisationerne ikke kan støtte, at forhandlingsretten overdrages til Landsforeningen af Menighedsråd.

Det er både skatteministerens og min opfattelse, at den eksisterende ordning fungerer godt på folkekirkens område og er i fuld overensstemmelse med den danske model på samme måde, som det er tilfældet for staten og det øvrige offentlige område. Vi er glade for, at CFU deler denne opfattelse.”

Du kan se hele brevet her

Stor tilfredshed i de kirkelige organisationer

I Danmarks Kirketjenerforening og Forbundet for Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK) er der stor tilfredshed med ministerens svar.

Gert Rhinstrøm Schmidt, formand for Danmarks Kirketjenerforening, er tilfreds:

- Forhandlingsretten ligger mest naturligt i Kirkeministeriet, fordi ministeriet er en brobygger, når overenskomsterne skal forhandles på plads. Jeg er glad for, at denne sag nu er endt fornuftigt. Og jeg glæder mig over, at de kirkelige organisationer har fået et større fællesskab, som vil være til gavn for os alle i fremtiden.

- Vi er glade for, at vi fortsætter som hidtil, siger Bjarne Rødkjær, formand for FAKK og fortsætter:

- Landsforeningens udmelding har skabt uro i baglandet, og derfor er der rart, at der nu er klarhed. Efter vores opfattelse var det meget betænkeligt at lade en privat organisation (som landsforeningen må siges at være) overtage forhandlingen af overenskomster på det offentlige område. Det ville helt sikkert have betydet store ændringer i vores ansættelsesforhold. Nu kan vi bruge vores kræfter på at udbygge samarbejdet på tværs af hele det folkekirkelige landskab.

 

Facebook