Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Nyheder

Kirketjener 05 FAR

Nu kan I få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.  Foto: Shutterstock

 

Oplever du problemer med arbejdsmiljøet? Nu er der hjælp at hente 

Kender du FAR? Det er ikke en person, men Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, altså en ny fælles rådgivning, som kan hjælpe arbejdspladserne med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Alle typer arbejdspladser oplever problemer med arbejdsmiljøet. Og Folkekirken er ingen undtagelse. Den seneste trivselsundersøgelse viser en del mobning mellem præster indbyrdes og mellem præster og det øvrige personale

FAR er først og fremmest en rådgivning, som menighedsrådene automatisk kommer til at betale til, lidt ligesom til Folkekirkens Fællesforsikring. Menighedsrådene kan bruge FAR til rådgivning om det psykiske og psykiske arbejdsmiljø, og der er en hotline i ordningen.

Hvis menighedsrådene har brug for mere konkret hjælp, for eksempel med konfliktmægling, kan de købe yderligere ydelser hos FAR.  

Rådgivningen gives på neutralt grundlag

FAR kan måske hjælpe, når I drøfter, hvordan I har det på arbejdspladsen, om I får lavet APV, hvordan konflikter bliver håndteret, om I skal lave et årshjul for arbejdsmiljøet, hvordan samarbejdet kan forbedres, og hvordan det fysiske arbejdsmiljø ved kistehåndtering og snerydning, som er store fysiske ting for kirketjenere, skal være.

Rådgivningen fra FAR gives på et neutralt grundlag, fordi alle parterne i det folkekirkelige regi er ”medejere”.

Folkekirkens Arbejdsmiljø Råd er de egentlige ejere af FAR og kan for eksempel bruge FAR, når der skal udarbejdes vejledninger. Det seneste eksempel på det er Vejledningen om håndtering af seksuel chikane.

https://www.kirketrivsel.dk/sites/default/files/Vejledning%20om%20h%C3%A5ndtering%20af%20seksuel%20chikane%20juli%202021.pdf

Her er en folder om FAR

Læs mere om FAR her i folderen fra kirketrivsel.dk

https://www.kirketrivsel.dk/sites/default/files/Folder%20om%20r%C3%A5dgivning_0.pdf

 

Facebook