Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Nyheder

 Kirketjenerne 02 opmaaling 1

Der er selvsagt stor forskel på arbejdsopgaverne i de forskellige kirker. Foto: Shutterstock

 

Føler du dig overbelastet? Måske passer opgaverne ikke til den tid, du har til rådighed

Hvis du føler dig stresset og overbelastet, så kan det måske være en god idé med en stillingsopmåling. Også hvis du er ny i jobbet som kirketjener.

Læs mere om, hvordan stillingsopmålingen foregår.

Af: Karin Skolnik

Som kirketjener har du mange forskellige opgaver. Nogle mere synlige end andre. Nogle er tilbagevendende efter et fast mønster, andre er ad hoc-opgaver. Men de skal alle sammen løses, og de skal udføres, så du som kirketjener føler, at din arbejdstid og dine opgaver passer sammen.

Danmarks kirketjenerforening har i samarbejde med Landsforeningen af menighedsråd udarbejdet et stillingsopmålingsprogram til opgørelse af kirketjenerstillingers omfang. Du finder det her. Nyt stillingsopmålingsprogram samt vejledning og arbejdsbeskrivelse (kirketjener.dk)

Udfyld det i fællesskab

Det er et redskab, som kan bruges både af menighedsrådet og dig selv. Det kan være værdifuldt til at få et overblik over dine timer, til at få struktur i hverdagen og til at få et overblik over opgaver.

Danmarks Kirketjenerforening anbefaler, at I udfylder skemaet i fællesskab, men det kan godt udfyldes af enten dig eller dit menighedsråd.

Når skemaet er udfyldt, er det vejledende for begge parter. Den tid, der er afsat i skemaet, er den tid, du forventes at bruge, og den tid, som menighedsrådet forventer, du bruger til den specifikke opgave. 

Tillidsrepræsentanten og Danmarks Kirketjenerforening kan hjælpe

Din tillidsrepræsentant eller Danmarks Kirketjenerforening kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger og udfylder skemaet til stillingsopmåling.

 

 

 

 

Facebook