Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Nyheder

Kirketjenerne 07 sampension juniFra august får barnets far ret til 11 ugers øremærket barsel. Foto: Sampension


Mere barsel til far kan give mere pension til mor

Af: Sampension

De nye barselsregler, som træder i kraft i august i år, kan ifølge Sampension være med til at styrke kvinders pensionsopsparing på sigt.

Danske fædre holder en stadig større del af barslen, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Derudover træder de nye regler om øremærket barsel i kraft 2. august, hvilket giver 11 ugers øremærket barsel til hver forælder mod 2 uger i dag. Det kan ifølge Sampension være med til at styrke kvinders pensionsopsparing på sigt.

- Mere fædrebarsel er godt nyt for kvinderne, når det gælder deres pensionsopsparing. For de er generelt markant lavere end mændenes, hvilket bl.a. hænger sammen med, at kvinder typisk tager langt størstedelen af barslen. Så når fædrene fremover skal holde en større del af barselsorloven, vil det bidrage til at styrke kvindernes pensionsopsparing, siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Sampension har undersøgt, hvad det vil betyde for pensionsopsparingen, hvis en kvinde tager mindre barsel og dermed har flere uger i beskæftigelse, hvor der indbetales til pensionen.

For en 30-årig med en månedlig pensionsindbetaling på 5.000 kr. vil 11 ugers ekstra pensionsindbetalinger betyde, at pensionsopsparingen på pensionstidspunktet vil være ca. 27.600 kr. større (i 2022-priser).

Du kan blive klogere i artiklen fra Sampension her:

Mere barsel til mænd styrker kvinders pensionsopsparing (sampension.dk)

Facebook