Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Nyheder

Kirketjenerne 05 hvad viste undersogelsen om arbejdsmiljoetEt dårligt arbejdsmiljø kan påvirke både arbejdsliv og fritidsliv. Foto:Shutterstock

 

Næsten halvdelen har oplevet krænkende adfærd på arbejdspladsen

I undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø har lidt over 50 procent svaret, at de ikke har oplevet krænkelser, mens knap 50 procent har oplevet krænkende adfærd.

Af:Karin Skolnik

Mange kirketjener går glade på arbejde. Men Danmarks Kirketjenerforenings undersøgelse af arbejdsmiljøet viser også store problemer, når næsten 50 procent svarer, at de har været udsat for krænkelser.

Spørgsmålene var formuleret sådan, at krænkelserne kunne være fysisk chikane, hån, irettesættelse eller skældud foran andre, overtrædelse af seksuelle grænser eller blive holdt udenfor/ignoreret.

208 af Danmarks Kirketjenerforenings 558 medlemmer deltog i spørgeskemaundersøgelsen.

Svarene viser, at det kan være flere forskellige, som udsætter kirketjenerne for krænkelser. Men de største grupper er dog kolleger, præster og menighedsrådsmedlemmer, som ikke er kontaktperson.

Næsten 2/3 af dem, der svarer, at de har oplevet krænkelser, angiver, at de har skiftet eller overvejer at skifte job på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Spørgsmål om menighedsrådets kompetencer

Der er ikke mange, som mener, at menighedsrådet har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer. Godt 30 procent svarer, at det har menighedsrådet i nogle tilfælde, og i nogle tilfælde har de ikke. Godt 60 procent svarer, at de ikke mener, menighedsrådet har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer.

Værdifulde uddybninger af svarene

Ved flere af spørgsmålene var der mulighed for at uddybe svarene med fritekst i relation til spørgsmålene. Det har mange af de medlemmer, der oplevede problemer med arbejdsmiljøet, benyttet sig af. Og det giver meget værdifuld information til Danmarks Kirketjenerforening.

Det var også muligt at bede om at blive ringet op af én fra fagforeningen, og det er i gang.

Danmarks Kirketjenerforening vil i den kommende tid se nærmere på undersøgelsens resultater, og I vil høre mere om, hvordan fagforeningen kan bruge undersøgelsen til at hjælpe med at forebygge og forbedre arbejdsmiljøet.

Aktivitetskalender (næste 6)

Her kan du læse mere om hvad Danmarks Kirketjenerforening kan tilbyde dig..

Forside

 

På Min side kan du ændre e-mail, mobil og meget mere...

serviceforbundet

inspiration til at komme med på den grønne bølge i Folkekirken..

download 9

Her kan du læse om bæredygtige kurser hos AMU-Fyn

Bæredygtige kurser forside

Besøg TJM Forsikring..

download 4

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook