Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Nyhedsbrev

Ansat i Staten: Lønreguleringen i staten udsættes

1. februar skulle din løn have været reguleret med et fald på 0,25%. Men på grund af problemer med beregningen hos Danmarks Statistik er lønnedgangen nu udskudt, indtil det korrekte beregningsgrundlag er fastlagt.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev det aftalt, at lønnen i Staten skal stige med 0,68% den 1. februar 2021.

Men på grund af en reguleringsordning ender det formentlig med, at du og alle andre ansatte i Staten får mindre i løn.

Lønnedgangen skulle ske pr. 1. februar, men OAO har den 19. januar meldt ud, at lønnen ikke reguleres pr. 1. februar.

Forskel på bagudlønnet og forudlønnet

 OAO skriver:

”Der er nu konstateret fejl i de data som ligger til grund for opgørelsen af reguleringsordningen. Den regulering pr. 1. februar, der tidligere er meldt ud, er derfor (formentlig) ikke korrekt.

CFU og Medarbejderstyrelsen har derfor aftalt, at lønnen, der hvor det er muligt, ikke reguleres pr. 1. februar, men først når vi kender den korrekte regulering.”

”Da vi forventer at kende den korrekte regulering af februar-lønnen i slutningen af januar, vil problemet ikke komme til at berøre bagudlønnede, og det er langt de fleste statsansatte.”

Det betyder for dig som er forudlønnet, at du muligvis vil kunne konstatere en lønnedgang til 1. februar, da nogle lønudbetalinger er kørt igennem systemet. Det vil blive reguleret retmæssigt på en senere lønudbetaling, når det korrekte beregningsgrundlag kendes.

I Kirketjenerbladet, som udkommer 1. februar, står der skrevet, at vi får en nedgang i lønnen! Det skyldes, at seneste udmelding er kommet efter bladets deadline.

Første gang i mange år 
- Desværre har Corona gjort sit indtog og dermed været årsag til, at mange i den private sektor ikke har haft den lønudvikling, der blev skønnet ved forligets indgåelse. Ingen kunne jo forudse det økonomiske tilbageslag, som fulgte med COVID-19. Det er første gang i mange år, at reguleringsordningen giver anledning til nedgang i lønnen, siger formand for Danmarks Kirketjenerforening Gert R. Schmidt.

Vi vil ikke skubbe gæld foran os

- Alternativet til lønnedgangen vil være at udsætte den negative lønregulering til et senere tidspunkt. Dermed ville vi skubbe en gæld foran os og bringe en gæld med ind i OK21-perioden. Det er ikke gavnligt for muligheden til et godt OK21-resultat.

- Vi ser foran os en periode med generel betydelig usikkerhed i samfundsøkonomien, hvilket understreger behovet for at starte OK21-perioden uden gæld.

Facebook