Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Nyhedsbrev

Kirketjener 01 Lars B

Lars Barslev startede sammen med vennen Evan Jacobsen en erfagruppe for kirketjenere. Han mener, det er vigtigt at have et fortroligt forum, hvor kirketjenere kan dele erfaringer. 

Af Karin Skolnik

- Det allervigtigste ved en erfagruppe er, at hver enkelt kan komme til orde og stole på, at det ikke kommer videre fra erfagruppen. Når man er på en arbejdsplads, så er der gode og dårlige ting. Det skal vi kunne tale frit og åbent om i erfagruppen, siger Lars Barslev, der er kirketjener i Klosterkirken i Horsens og tillidsrepræsentant i Aarhus Stift.

Sammen med vennen og kirketjenerkollegaen Evan Jakobsen, Vor Frelser Kirke i Horsens, dannede han en erfagruppe for knap 2 år siden. De henvendte sig til provsten, som bifaldt ideen, og så var det bare om at komme i gang.

De to venner kørte rundt og besøgte deres kolleger fra andre kirker i sognet, og så blev gruppen dannet. Ambitionen er 4 møder om året af cirka 1½ times varighed. Møderne holdes uden for arbejdstiden på skift i kirkerne, så man på den måde får besøgt hinandens arbejdsplads. Der serveres normalt kaffe og te og måske frugt og chokolade. Lige nu er gruppen Corona-ramt, men når det er muligt, startes der op igen.

Både for medlemmer og ikke-medlemmer
Gruppen er for alle sognets kirketjenere og gravere, der også arbejder som kirketjenere, uanset om de er medlem af fagforeningen eller ej.

- Jeg ser gerne, at mine kollegaer i sognet er medlem af Danmarks Kirketjenerforening, men vores udfordringer i dagligdagen er de samme, uanset om vi er medlem eller ej, og jeg håber selvfølgelig, at ikke-medlemmer får lyst til at melde sig ind, når de oplever værdien af et fællesskab, siger Lars Barslev.

Det psykiske arbejdsmiljø kan være en udfordring
I erfagruppen kan man drøfte alt det, der fylder i dagligdagen. Det kan være arbejdstid, arrangementer og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø.

- Vi oplever, at kirketjenere kan blive presset med arbejdsopgaver, der ikke altid ligger inden for deres egentlige arbejdsområde. Præster og menighedsråd kan presse citronen mere, end godt er. Kirketjenere arbejder alene eller har få kolleger, og derfor kan det være svært at tale med andre om det. Men i en erfagruppe har man mulighed for at dele og måske også få idéer til at ændre på noget, siger Lars Barslev.

- Vi tager ikke referat, for det er jo et lukket forum, og gruppen er et netværk, som det enkelte medlem kan bruge også uden for erfamøderne.

Ikke nogen stor gruppe
En erfagruppe skal ikke være for stor, men Lars Barslev kunne godt ønske sig lidt flere medlemmer end de 5-6 kolleger, der plejer at møde op. Så når det igen bliver muligt, vil han sammen med Evan Jakobsen tage en tur ud til nogle flere kirker.

- Vores udgangspunkt er positivt. Vi kommer ikke for at tvinge folk til at være med i fællesskabet, men siger derimod, at vi har brug for den enkelte kirketjener. Vi tilbyder en fortrolig gruppe, hvor man kan snakke frit om stort og småt, og hvor hvert enkelt kan komme med sit. Man får kollegialt og fagligt input. Hvis man har en idé, kan en dialog med andre måske være lige netop det, der kan føre idéen videre.

Er der en erfagruppe i dit sogn
Hvis du leder efter en erfagruppe, kan du i første omgang kontakte din tillidsrepræsentant og høre, om der allerede er en gruppe, du kan være med i.

Er der ingen erfagruppe i dit område, er det måske dig, der skal starte en ny erfagruppe. Du får Lars Barslevs gode råd til, hvordan du gør det.

 

Sådan opretter du en erfagruppe 

Her får du Lars Barslevs gode råd til at oprette en erfagruppe. Husk, at I selv bestemmer, hvordan gruppen skal fungere i forhold til for eksempel mødefrekvens, mødested, deltagere og forløbet af mødet. Der er ingen rigtig eller forkert opskrift på en erfagruppe.

  1. Find ud af formålet med gruppen. Hvad skal man som medlem have ud af at være med i erfagruppen?
  2. Find ud af rammerne for gruppen – måske på det første møde. Hvor ofte skal I mødes, hvor skal I mødes, skal der være forplejning, skal gruppen være for alle eller kun for medlemmer af fagforeningen, skal mødet have en dagsorden og en fast struktur osv.?
  3. Slå fast at alt, hvad der foregår i gruppen, er fortroligt. Hvis ikke man kan stole på det, så bliver det hyggesnak uden at vende de udfordringer i hverdagen, der giver problemer for den enkelte.
  4. Sæt ambitionerne for gruppen på et realistisk niveau. Hvis man selv er optændt af idéen, så er andre det vel også. Men der kan sagtens være nogle, som har betænkeligheder ved at være med i en erfagruppe. Så vær glad for dem, der er med i gruppen, og forsøg at få flere med hen ad vejen.
  5. Tal med din provst om at oprette gruppen. Provsten skal ikke have nogen som helst indflydelse på gruppen, men I kan søge penge gennem provstiet, hvis I vil lave et projekt eller opsøgende arbejde.
  6. Tag rundt til dine kolleger, tal med dem om erfagruppen og inviter dem med i gruppen. Husk at have en positiv tilgang, så kollegerne får lyst til at være med.
  7. Hvis I har en Facebookgruppe, kan I evt. udbrede kendskabet til gruppen her.
  8. Hold fast i fællesskabet. Der er altid nogle, der bidrager mere end andre. Så hvis du er den, der altid skal sørge for indkaldelse og andre praktiske ting, så vær glad for, at du kan det, og vær sikker på, at de andre sætter pris på det, også selv om de måske ikke altid fortæller dig det.
  9. Giv plads til den enkelte i gruppen. Måske kan I have et siden-sidst-punkt, hvor alle fortæller. I en gruppe er der altid nogle, som taler mere end andre. Så sørg for, at alle føler sig som en del af gruppen.
  10. Brug erfagruppen som et netværk. I kan sagtens have glæde af hinanden ud over de faste møder.
Facebook