Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Nyhedsbrev

Kirketjenerne 04 OK 21


OK 2021 er afsluttet: Vi anbefaler at stemme ja!

OK21 er afsluttet med Kirkeministeriet, og som forventet blev det til en smal aftale, som kun berører redaktionelle ændringer i Organisationsaftalen og ingen yderligere ændringer, som kunne komme arbejdsgiveren til gode eller modsat.

 Af Gert Rhinstrøm Schmidt

 

CFU-forliget (fællesoverenskomsten) gav desværre ikke midler til forhandlingerne med Kirkeministeriet, som giver os muligheder for nogle ændringer i form af søgnehelligdagsgodtgørelse, arbejdstid mellem tjenester, efteruddannelse med mere.

Øvrige nyheder om CFU-forliget kan læses i nyhedsbrevet, der blev sendt til jer den 11. februar i år.

Muligheden for en fridag den 24. og 31. december er stadig aktuel, hvis du har en fast fridag på de nævnte dage.

Vi ser hen imod OK24 efter sommerferien

Når vi kommer på den anden side af sommerferien, vil vi begynde at kigge hen imod OK24, hvor vi blandt andet har brug for alle medlemmers hjælp til at identificere de problemer, som oftest opstår på arbejdspladsen.

Vi vil henimod OK24 arbejde ihærdigt på, at procentstigningen af lønnen bliver taget ud af forhandlingerne hele vejen igennem, da den rammer specielt de lavestlønnede skævt. I stedet ønsker vi at lønforhøjelserne bliver tillagt i kronebeløb.

Vi vil samtidig arbejde på, at få Folkekirken gjort til en arbejdsplads, der kan sidestilles med en hvilken som helst anden velfungerende virksomhed i Danmark med henblik på blandt andet søgnehelligdage.

Danmarks Kirketjenerforening opfordrer jer til at stemme ja

Vi mener, det er et fornuftigt resultat, der er opnået i OK21 forhandlingen set i forhold til den aktuelle krise, som Danmark og verden oplever. Og vi anbefaler, at I som medlemmer stemmer ja ved den urafstemning, der snart sættes i gang elektronisk.

Facebook