Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Nyhedsbrev

Det blev et overbevisende ja, da medlemmerne af Danmarks Kirketjenerforening stemte om overenskomsten.

Du får ny overenskomst. En meget stor del af de medlemmer, som har stemt, har sagt ja til den nye overenskomst. Det glæder mig, at medlemmerne bakker op om overenskomstresultatet, siger formand for Danmarks Kirketjenerforening Gert Rhinstrøm Schmidt.

OK21 er vedtaget på det statslige område med et flot resultat. 51,7 procent af statens ansatte har stemt, og af dem har 81 procent stemt ja til det indgåede forlig.

- Vi ser frem til at få resultatet af forliget i brug, så vi blandt andet kan få indført seniorordningen som en permanent del samt brugbare og gode forhold for vores tillidsrepræsentanter, siger formand for Danmarks Kirketjenerforening Gert Rhinstrøm Schmidt.

- Lønindkomsten ligger en anelse højere end den forudsete inflation i samfundet, og det betyder at vores købekraft vil være bedre i 2024. Alt taget i betragtning et godt resultat for det område som vi repræsenterer.

Kirketjenerne stemte ja
I Danmarks Kirketjenerforenings regi er der 54 procent af tjenestemændene, der har gjort brug af deres mulighed til at få stemt, og deriblandt har 94,74 procent stemt JA og 5,26 procent har stemt NEJ.

For de overenskomstansatte kirketjenere er der 49 procent, der har gjort brug af deres mulighed til at få stemt, og heraf er der 96,72 procent, som har stemt JA og 3,28 procent har stemt NEJ.

- Tak til jer som tog sig tid til at afgive deres stemme. Det er vigtigt for den demokratiske frihed og for den forståelse, vi har for arbejdsmarkedet i Danmark, når der skal indgås overenskomster, at vi har muligheden for at være medbestemmende, slutter Gert Rhinstrøm Schmidt. 

 

Om den nye overenskomst på statens område

Aftalen gælder fra 1. april i år og 3 år frem.

Mere i løn
Med overenskomsten er der aftalt en generel lønforbedring på 4,42 procent over de næste 3 år.

Derudover forventes lønnen at blive reguleret yderligere med 0,63 procent hen over overenskomstperioden som følge af reguleringsordningen, hvor lønstigning i den private sektor har en afsmittende effekt på de statslige lønninger.

Lønnen stiger:

  • 1. april 2021 med 0,80 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  • 1. oktober 2021 med 0,30 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  • 1. april 2022 med 1,19 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  • 1. oktober 2022 med 0,30 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  • 1. april 2023 med 1,48 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  • 1. oktober 2023 med 0,35 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021

Bedre vilkår for seniorer
I aftalen er der afsat midler til en styrket seniorindsats, herunder forbedring af pensionsvilkår.

En ny seniorbonus kommer til at give ansatte over 62 år en årlig bonus svarende til 0,8 procent af deres normale årsløn.

Den nye seniorbonus kan udbetales som almindelig løn, konverteres til ekstra pensionsbidrag eller gives som 2 årlige fridage.

Facebook