Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Nyhedsbrev

Kirketjener 04 lonforhandling


Det er nu, du skal søge om at få mere i løn

Sommeren nærmer sig, og det gør deadline for at søge om lønforhøjelse også, hvis du er overenskomstansat. Men du kan sagtens nå at søge. Deadline er 1. august.

 Af Karin Skolnik

- Vi anbefaler, at du søger hvert andet eller tredje år. Lad være med at vente 15 år med at søge om lønforhøjelse, for så går du glip af det, du kunne have opnået tidligere, siger faglig sagsbehandler Kristina Danielsen, der sammen med faglig sekretær Benny Rosenqvist tager sig af ansøgningerne både for FAKK og for Danmarks Kirketjenerforening.

Næstformand i Danmarks Kirketjenerforening Pia Dyhrberg Hansen supplerer:

- Du kan også vælge at søge hvert år, men så skal du naturligvis være forberedt på, at du kan få afslag, fordi menighedsrådet ikke lige havde en lønstigning med i budgettet for det år. Men hvis du søger året efter og året efter igen, får de sværere ved at sige nej.

Derfor skal du søge mere i løn

Der kan være flere grunde til en lønforhandling. Hvis du er ansat inden for de seneste 3-4 år, kan du have opnået en større viden og erfaring i dit arbejde, der berettiger til en højere løn end din startløn.

Det kan også være, at du har taget forskellige uddannelser og kurser, som du kan bruge i dit job. Og der kan være strukturelle og arbejdsmæssige ændringer, som berettiger til en lønforhandling.

- Du kan også supplere med et engagement ud over det forventelige. Måske holder du møder, der ikke tæller med i arbejdstimerne, tager ekstraordinære initiativer eller bruger noget af din fritid til et bestemt projekt. Det kan også bruges som argument for en lønstigning, siger næstformand Pia Dyhrberg Hansen.

Sådan søger du

For at søge om mere i løn, skal du bruge det skema, som ligger inde på Kirketjenernes hjemmeside. Her ligger også en vejledning til, hvordan du udfylder skemaet.

- Det er helt op til dig og dit menighedsråd at beslutte om, hvorvidt I vil gennemføre en lønforventningssamtale, inden du søger. I skemaet kan du skrive, hvad I har talt om til lønforventningssamtalen, siger Kristina Danielsen.

- Du er meget velkommen til at ringe til fagforeningen og tale om niveau og typen af lønforhøjelsen ud for vores erfaringer fra andre sager. Og hvis du har brug for hjælp til selve ansøgningen, får du naturligvis også det.

Du kan søge én gang om året. Og du skal søge inden 1. august. Hvis du får bevilget lønforhøjelse, vil den træde i kraft fra 1. januar 2022.

Hvis du søger større lønstigninger

- Det er en rigtig god idé at holde en lønforventningssamtale, hvis du søger om mere end 20.000 kroner om året. For så har du og menighedsrådet mulighed for at tage en snak om, hvad der berettiger lønstigningen, siger Pia Dyhrberg Hansen.

Der er forskellige muligheder

Grundlæggende kan du enten søge om at få mere i løn, et tillæg eller et vederlag.

Du kan søge

 • Et permanent løft af din intervalløn. Det vil typisk være, hvis du har dygtiggjort dig ved uddannelser og kurser, fået flere eller anderledes permanente opgaver.
 • Et midlertidigt tillæg. Det kan for eksempel være en anderledes opgave i en begrænset periode. Det kunne være administrativt eller ændringer af kirkegården.
 • Et engangsvederlag. Det kan for eksempel være, at du har påtaget dig en ekstra stor opgave det sidste stykke tid. Måske din kollega har været langtidssygemeldt, og du har gjort en ekstra indsats i hverdagen.

Sådan er proceduren, når du søger

 • Du udfylder skemaet og sender det ind til Danmarks Kirketjenerforening senest 1. august
 • Danmarks Kirketjenerforening gennemgår løbende ansøgningerne frem til 15. september.
 • Danmarks Kirketjenerforening sender ansøgningerne til menighedsrådene senest 15. september.
 • Menighedsrådene har frem til 15. november til at behandle ansøgningerne og svare Danmarks Kirketjenerforening, om ansøgningen godkendes, afvises eller foreslås ændret.

- Undervejs er vi i kontakt med dig, medmindre det hele er lige ud af landevejen for Danmarks Kirketjenerforening og menighedsrådet. Så afsluttes sagen med, at vi ringer eller skriver til dig, at ansøgningen er accepteret af menighedsrådet, siger Kristina Danielsen.

Hvis parterne er uenige

Nogle gange er det nødvendigt med ændringer eller en forhandling.

- Hvis du ønsker en lønforhøjelse, som vi af erfaring ved ikke kan gå igennem, så tager vi en snak med dig og finder som regel et mere realistisk niveau, som har bedre chance for at gå igennem, forklarer Kristina Danielsen.

- Det kan også være, at menighedsrådet svarer tilbage, at de slet ikke vil give noget eller de vil give mindre, end der er ansøgt om. Det orienterer vi dig om. Du kan acceptere menighedsrådets forslag, men hvis du ikke er enig i menighedsrådets tilbud, forsøger vi at finde frem til en mulig løsning, så det lander på et niveau, begge parter kan leve med.

 Her er 5 gode råd til din lønforhandling:

 • Søg cirka hvert andet til tredje år, hvis det giver mening
 • Vær realistisk, men ikke for beskeden
 • Find ud af, hvilken type lønforhøjelse, du vil søge
 • Giv saglige, faglige og konkrete begrundelser
 • Kontakt din fagforening, hvis du har brug for hjælp til ansøgningen

Facebook