Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

Kirketjenerne 02 grunduddannelsen2

 
Arbejdsgiverne vil elske dig: Derfor vil du aldrig fortryde, at du tog på grunduddannelsen

Det er din ret at komme på grunduddannelsen, og den ret skal du bruge, mener Jan Jensen, der underviser på et modul på den obligatoriske grunduddannelse.

Af Karin Skolnik

 Der er masser af gode grunde til at tage grunduddannelsen for kirketjenere, men en del kirketjenere kommer aldrig afsted.

- Det står faktisk i bekendtgørelsen, at en kirketjener skal på grunduddannelsen inden for de 2 første års ansættelse, så alene af den grund skal menighedsrådet sende sine nye kirketjenere på grunduddannelsen, siger Jan Jensen.

- Men der er mange andre grunde til, at du ikke skal lade dig snyde for din ret til den obligatoriske 5 ugers betalte grunduddannelse, som de faglige organisationer har været med til at få oprettet.

- Det er jo faktisk helt enestående, at man har ret til 5 ugers uddannelse inden for sit fag. Sådan er der ikke i mange andre fag.

Du bliver en ressourceperson for menighedsrådet

Jan Jensen peger på, at du med grunduddannelsen – og i øvrigt også anden efteruddannelse – øger din værdi på arbejdsmarkedet.

- Med uddannelsen får du flere kompetencer, og et menighedsråd må altid være interesseret i at have dygtige medarbejdere. Det bliver også lettere for dig selv at udvikle dig i dit job eller få et nyt job. Der kan for eksempel ske om- eller sammenlægninger, som får konsekvens for dig, og så har du en stærkere faglig baggrund, når du skal søge nyt job.

Du får noget med hjem og et godt netværk

På grunduddannelsens forskellige moduler møder du andre kirketjenere og andre ansatte i kirkerne. Det giver en rigtig god erfaringsudveksling og værdifulde netværk.

- På mit kursus oplever jeg gang på gang, at kursisterne ud over de private snakke har en masse faglige diskussioner, som ofte varer til langt ud på aftenen. Det er tydeligt, at mange går meget alene i jobbet og mangler nogle at sparre og udveksle erfaringer med, siger Jan Jensen.

- Jeg ser, at den enkelte kursist ud over kursets faglige indhold, tager flere ting med sig, som han eller hun får fra de andre kursister. Måske nye måder at tilrettelægge arbejdet på. Måske noget, der er vigtigt at tale med menighedsrådet om. Måske input til etiske dilemmaer. På samme måde vil hver enkelt kursist også blive bekræftet i det, der fungerer godt hjemme på jobbet.

Du kan sagtens klare det

Hvis du ikke tænker tilbage på sin skoletid med glæde, skal du vide, at det er meget anderledes at komme på grunduddannelsen.

- Her handler det jo om det, du beskæftiger dig med til daglig, og det er du ekspert i. Alle har noget at byde ind med og bidrage med. Og der er ingen, som bliver udstillet. Alle kommer med deres egne erfaringer og kan bidrage, siger Jan Jensen.

- Det er sådan, at hvert modul afsluttes med en test. Det kan virke skræmmende. Men hvis du har deltaget aktivt i kurset, så vil det overhovedet ikke volde problemer. Har du det svært med skriftligt dansk, så hjælper vi med det.

Samarbejde, kommunikation og faglig etik

Jan Jensen underviser i kurset Samarbejde, kommunikation og faglig etik. I løbet af kursusugen kommer deltagerne igennem disse emner, blandt andet ved gruppearbejde. Der er som regel 18-20 kirkefunktionærer på holdet, og grupperne bliver dannet den første dag, så man er i den samme gruppe hele ugen.

- Jeg mener, det giver den bedste tryghed og erfaringsudveksling, at man ikke hele tiden skal skifte gruppe, men selvfølgelig snakker deltagerne på kryds og tværs på kurset. Der er altid en rigtig god stemning på holdet, og undervejs øges fortroligheden. Det er nogle inspirerede kursister, der vender hjem fra kurset.

- Hvis du endnu ikke har været på grundkursus, så synes jeg, du skal bede dit menighedsråd eller kontaktperson om at få lagt en plan, så du kan komme afsted. Ud over, at det faktisk er obligatorisk og din ret, så er det en gevinst for både dig selv og dit menighedsråd, så der er ikke noget at betænke sig på, synes jeg, slutter Jan Jensen.

Ny kirketjener? Så skal du på den obligatoriske uddannelse

Facebook