Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

 

Kirketjenerne 03 psykiske arbejdsmiljo Gert


Menighedsrådene skal behandle medarbejderne med respekt

De ansatte i kirken har en stor viden om det daglige arbejde, og det skal menighedsrådene respektere, siger formand for Danmarks Kirketjenerforening, Gert Rhinstrøm Schmidt, i relation til skriverierne om dårligt arbejdsmiljø.

 Af Karin Skolnik

For at få et godt arbejdsmiljø skal der være tillid og respekt, og det gælder både i forholdet mellem menighedsråd og medarbejder, mellem medarbejder og menighedsråd samt mellem kollegerne indbyrdes, siger Gert Rhinstrøm Schmidt.

Han peger på en anden vigtig faktor, nemlig at tage problemerne i opløbet.

- I forhold til det, der er kommet frem om arbejdsmiljøet i København, så chokerer det mig, at nogle af mine medlemmer kan blive udsat for så grov en behandling. Men chokerer mig lige så meget, at sådan noget kan fortsætte i årevis, uden at fagforeningen kommer ind over. Det bliver jeg rigtig ked af, for det er ikke rimeligt, at man skal gå på arbejde og blive behandlet dårligt.

Mangel på respekt giver problemer

Fagforeningens formand mener ikke, at den ledelsesmæssige konstruktion i Folkekirken er et problem i sig selv. Den fungerer overordnet fint de fleste steder og andre steder knap så godt.

- Der er et helt klart ledelseshierarki: Menighedsråd, kontaktperson eller daglige leder. Som medarbejdere skal vi respektere denne ledelsesstruktur. Omvendt har menighedsrådet pligt til at orientere sig om, at kontaktpersonen/daglig leder varetager sit hverv med respekt og omhu for de ansatte, siger Gert Rhinstrøm Schmidt.

- Det betyder også, at man som medarbejder ikke altid kan få sine ideer igennem, hvis lederen mener noget andet. Men der skal være en respekt for og tillid til medarbejderen som ressourceperson, for medarbejderen ved meget mere om den daglige drift end ledelsen.

Sig fra i tide og hjælp hinanden

Desværre kommer eksempler på rigtig dårligt arbejdsmiljø ofte først frem, når problemerne har vokset sig urimeligt store.

- Du skal ikke gå med det selv og eventuel tænke, at det er dig, der er noget galt med, hvad enten det handler om forholdet til ledelsen eller til kolleger. Hvis du føler, at der er noget galt, så er der noget galt. Det kan godt være, at andre oplever arbejdsmiljøet på en anden måde, men din oplevelse er reel for dig, og det skal du gøre noget ved, for det går ikke væk af sig selv, siger Gert Rhinstrøm Schmidt.

- Nu har kirketjenere jo typisk ikke så mange kolleger på arbejdspladsen, men jeg vil alligevel opfordre til både at tænke over, hvordan I taler til hinanden på jobbet, og hvordan I kan støtte hinanden til at gøre noget, hvis I er flere, der oplever problemer med arbejdsmiljøet. Erfagrupper er et rigtig godt forum til at vende ting fra arbejdspladsen med andre. Jeg håber, der kommer flere erfagruppe og flere kirketjenere i erfagrupper.

Du kan altid kontakte fagforeningen

Gert Rhinstrøm Schmidt understreger, at man ikke skal tøve med at kontakte fagforeningen, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Det kan være en selv, der får problemer, eller man kan være vidne til en uacceptabel behandling af en kollega.

- Tag fat i din tillidsrepræsentant eller i bestyrelsen for din fagforening eller i sekretariat for Danmarks Kirketjenerforening. Og gør det hellere i dag end i morgen. Problemerne bliver kun større, jo længere tiden går. 

- Vi vil altid gerne høre fra dig, og vi er klar til at hjælpe med gode råd og til at føre en sag, hvis det er særlig groft. Det er blandt andet det, du kan bruge din fagforening til. Vi har tavshedspligt, så din arbejdsgiver får ikke noget at vide, medmindre vi har aftalt det med dig, slutter Gert Rhinstrøm Schmidt.