Referater fra årskurser

dag 1 -  194 640x427
 

Praktiske oplysninger om årskurset

Danmarks Kirketjenerforenings årskursus afholdes i år fra den 22. til den 24. maj på Hotel Nyborg Strand.

Du kan tilmelde dig på to måder: enten ved at sende kuponen februarbladet i udfyldt stand til vores koordinator: Hans Henrik Christensen, Skt. Pauls Gade 43 2.tv, 8000 Aarhus C eller ved at udfylde skemaet her på siden. Tilmeldingen skal være os i hænde senest og meget gerne før 25. april 2018. Når vi har modtaget og registreret din tilmelding, vil du modtage en faktura (NB pr. mail), der skal betales inden forfaldsdatoen.

I stil med tidligere år vil der igen blive mulighed for at deltage i repetitionskurser i førstehjælp for de medlemmer, der har opnået kursusbevis. Kurserne afvikles onsdag eftermiddag. Desuden vil der ligeledes onsdag eftermiddag blive afholdt workshop i to afdelinger. Se mere i programmet. Nærmere oplysning om tidspunkt og lokalefordeling vil blive opslået på årskurset.

Pensionister er også meget velkomne til at deltage i årskurset og der ydes i stil med tidligere år et tilskud fra Danmarks Kirketjenerforening til pensionerede medlemmer. Tilskuddet er 2.000 kr., og du skal blot huske at sætte kryds i feltet ”pensionistdeltagelse” på tilmelding for at opnå rabatten.

Vi beder dig ligeledes oplyse din mailadresse og mobilnummer, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis der skulle være behov for det.

Vel mødt!

 

Nyttige oplysninger:

Tilmeldingsblanket 

Program for årskursus 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018

 

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Priser 2018:
Værelse m. fuld forplejning: 4.300 kr.
Uden overnatning: 3.000 kr.
Pensionister: 2.300 kr.
Førstehjælpsopfølgning: 350 kr.

 

Har du spørgsmål om tilmelding, program mv. er du velkommen til at kontakte vores tilmeldingskoordinator, Hans Henrik Christensen, på kursus@kirketjener.dk eller på telefon 60 10 17 91. 

 

__________________________________________________________

 

Herunder kan du se Kirkeministeriets cirkulære om kirkefunktionærers deltagelse i faglige kurser:

Kirkeministeriets cirkulære af 8. november 1967 angående kirkefunktionærers deltagelse i faglige kurser ophæves.

Ophævelsen medfører, at der ikke fremtidig herfra vil blive udsendt en forhåndsgodkendelse af de årskurser, der arrangeres af de faglige organisationer.

Til deltagelse i disse kurser kan menighedsrådet som hidtil bevilge tjenestefrihed med løn. Inden for budgettets rammer kan menighedsrådet endvidere yde tilskud til hel eller delvis dækning af kursusafgiften og rejseudgifter efter de for tjenesterejser gældende regler. Støtte kan dog kun gives til deltagelse i årskurser, der er åbne for
alle ansatte i folkekirken, som har faglig interesse i at blive optaget på kurset. Kursusdeltagerne må således ikke være begrænset geografisk eller til for eksempel medlemmer af den faglige organisation.

Nærværende cirkulære (nr. 12015) træder i kraft den 1. januar 1984.

Kirkeministeriet

 

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

26 jun 2018
Folkekirkens brancheudv. Seminar
26 jun 2018
11:00 - 12:00
Styregrp. Udd.ambassadører
21 aug 2018
10:00 - 13:00
Sekretariatsudvalgsmøde
07 sep 2018
10:00 - 13:00
Folkekirkens samarbejdsudvalg
14 sep 2018
Arb. miljørådsmøde
01 okt 2018
10:00 - 14:30
Folkekirkens brancheudv.

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Billeder fra Årskursus 2017

Facebook