Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Referater fra årskurser

dag 1 -  194 640x427
 

Praktiske oplysninger om årskurset

Danmarks Kirketjenerforenings årskursus afholdes i år fra den 11. til den 13. juni på Hotel Nyborg Strand.

Tilmeldingen åbner 1. marts og skal være os i hænde senest og meget gerne før 1.maj. Når vi har modtaget og registreret din tilmelding, vil du modtage en faktura (NB pr. mail), der skal betales inden forfaldsdatoen.

I stil med tidligere år vil der igen blive mulighed for at deltage i repetitionskurser i førstehjælp for de medlemmer, der har opnået kursusbevis. Kurserne afvikles onsdag eftermiddag. Desuden vil der ligeledes onsdag eftermiddag blive afholdt workshop i to afdelinger. Se mere i programmet. Nærmere oplysning om tidspunkt og lokalefordeling vil blive opslået på årskurset.

Pensionister er også meget velkomne til at deltage i årskurset og der ydes i stil med tidligere år et tilskud fra Danmarks Kirketjenerforening til pensionerede medlemmer. Tilskuddet er 2.100 kr., og du skal blot huske at sætte kryds i feltet ”pensionistdeltagelse” på tilmelding for at opnå rabatten.

Vel mødt!

 

Nyttige oplysninger:

Tilmeldingsblanket

Program

Indkaldelse til generalforsamling 2019

 

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Priser 2019:
Værelse m. fuld forplejning: 4.400 kr.
Uden overnatning: 3.100 kr.
Pensionister: 2.300 kr.
Førstehjælpsopfølgning: 350 kr.

  

__________________________________________________________

 

Herunder kan du se Kirkeministeriets cirkulære om kirkefunktionærers deltagelse i faglige kurser:

Kirkeministeriets cirkulære af 8. november 1967 angående kirkefunktionærers deltagelse i faglige kurser ophæves.

Ophævelsen medfører, at der ikke fremtidig herfra vil blive udsendt en forhåndsgodkendelse af de årskurser, der arrangeres af de faglige organisationer.

Til deltagelse i disse kurser kan menighedsrådet som hidtil bevilge tjenestefrihed med løn. Inden for budgettets rammer kan menighedsrådet endvidere yde tilskud til hel eller delvis dækning af kursusafgiften og rejseudgifter efter de for tjenesterejser gældende regler. Støtte kan dog kun gives til deltagelse i årskurser, der er åbne for
alle ansatte i folkekirken, som har faglig interesse i at blive optaget på kurset. Kursusdeltagerne må således ikke være begrænset geografisk eller til for eksempel medlemmer af den faglige organisation.

Nærværende cirkulære (nr. 12015) træder i kraft den 1. januar 1984.

Kirkeministeriet

 

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

11 Maj 2019
09:00 - 22:30
Delegeretmøde Landsforeningen
13 Maj 2019
Bestyrelsesmøde
11 Jun 2019
Årskursus
18 Jun 2019
10:30 - 20:30
Folkekirkens brancheudv. Seminar
24 Jun 2019
10:30 - 13:00
Bestyrelsesmøde
02 Sep 2019
12:00 - 17:00
Stiftsmøde Ribe/Haderslev

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Billeder fra Årskursus 2018

Facebook