Aalborg Stift

 

WArne 

Tillidsrepræsentant:

Arne Tarp

Tlf.:60630993 

E-mail:abht@km.dk

 

Suppleant:

 

 
 

_______________________________________________________________________________

 

Indkaldelse til:

Forårsmøde  med dine kirketjenerkolleger i

Aalborg Stift, mandag den 12. marts 2018 kl. 14.

Denne gang mødes vi i Nibe/Vokslev Sognegård/Nibe Kirke.

Sognegården ligger Kirkestræde 6, 9240 Nibe. Der er mulighed for parkering ved indkøbscentret nær sognegården.

Efter en kort rundvisning i den nybyggede sognegård og måske i kirken, hvis vi kan nå det, får vi besøg af faglig sekretær Benny Rosenqvist, som vil gøre os klogere på de kirketjenerfaglige problematikker, ligesom vi kan få lejlighed til at stille spørgsmål. Vi regner med at vi drikker kaffe under dette programpunkt.

Herefter afholdes den årlige generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens/tillidsmandens beretning.

3. Indkomne forslag
- herunder ændring af vore vedtægter, da vi nu er så mange kirketjenere at, det kræver 2 tillidsmænd
- se vedhæftede vedtægter og ønskede ændringer.

4. Valg.

a. I ulige år, valg af tillidsmand og et medlem til bestyrelsen.

b. I lige år valg af suppleant for tillidsmanden og 2 medlemmer til bestyrelsen.
(1 tillidsmand og   bestyrelsesmedlemmer - efter vedtægtsændring)

c. Opstilling af kandidater til bestyrelsen for Danmarks Kirketjenerforening

d. Eventuelt.

Bemærk:

§ 6 i vedtægterne: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i

hænde senest 8 dage før og vil blive lagt på Danmarks Kirketjenerforenings hjemmeside under

stiftskredse.

Vi  regner med at slutte ca. kl. 16.30

Vi glæder os til at se jer

Tilmelding til Nibe Kirkes kirketjener Kirsten Uhrenholt på mail: kirstenuhrenholt@hotmail.dk, senest 5. marts 2018

Venlig hilsen

Bestyrelsen

_______________________________________________________________________________

 Referat af generalforsamling 2017

_______________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde oktober 2016

 _______________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
Generalforsamling Aalborg Stiftskreds 2012

Referat fra generalforsamling Aalborg stift 12 marts 2012.

1. Valgt til dirigent: Flemming Ejlertsen

2. Beretning (se herunder)

Under beretningen diskuteredes måden at forhandle løn på. Der var utilfredshed med, at man ikke hørte fra foreningen hvordan lønforhandlingerne gik, en enkelt havde ikke hørt noget d. 12/3.

Man går ind for decentrale forhandlinger.

3. Ingen indkomne forslag

4. Valg

Genvalg til Poul Thomsen, Flemming Ejlertsen og Rikke Pedersen.

Opstilling til Landsforeningens bestyrelse Hans Jørgen Ottesen

5. Under evt. fortalte Rikke om MUS samtaler og Frede om APV. Emnerne drøftedes.

Næste møde fastsattes til d. 22 oktober kl. 1400 i Markus kirken i Aalborg.

Beretning til generalforsamling kreds Aalborg Stift.

Lige som sidste år har der været stille og fredeligt her i Aalborg stift. Jeg har kun haft enkelte henvendelser og det er jo dejligt hvis det virkelig afspejler livet ude i de forskellige kirker, men det er jo ikke så godt hvis det er fordi I ikke mener at det hjælper at henvende jer til mig. Der er en enkelt der har henvendt sig angående opmåling af stilling, men jeg fik desværre ikke noteret hvem det var og vedkommende har ikke henvendt sig igen. Jeg vil gerne i den forbindelse sige at opmålingsreglerne jo kun er vejledende for en stillings omfang og vi har ikke længere krav på opmålinger. Der er også det lille problem at for at kunne foretage en reel opmåling er det nødvendigt at man i et stykke tid har ført dagbog og ved hvor lang tid de forskellige opgaver tager, da det er det reelle tidsforbrug der skal ligge til grund for at kunne forhandle en stillings omfang. Det skal selvfølgelig ikke forhindre jer i at henvende jer hvis I har problemer med at få jeres opgaver til at passe til jeres tidsnormer.
 
Jeg vil gerne her slå et slag for at I indsender lønkrav. Det er beskæmmende at kun ca.80 ud af 440 kirketjenere mener at de får for lidt i løn. Det kan godt være at man ikke får noget ud af et lønkrav, men jo flere der indsender krav des mere pres bliver der lagt på systemet.
Jeg er en af dem der mener at måden at forhandle løn på er helt forkert. Det er alt for nemt
at sige nej til et stykke papir der bliver indsendt, det er meget sværere at sige nej til
en person der sidder over for en og kan få lov til at fremkomme med argumenter.
Jeg ved at det kræver et langt og sejt træk at få indført lokale lønforhandlinger,
men kravet skal komme fra medlemmerne så bestyrelsen forstår, at det er det man vil.
Jeg mener også at det er beskæmmende når vor egen forening ikke engang melder ud hvordan
lønforhandlingerne går, men overlader det til menighedsrådet, som ikke har noget
særligt incitament til at fortælle at de ikke vil af med penge.
Hermed en opfordring til at deltage i årskurset, eller man kan nøjes med at komme til generalforsamlingen her har alle foreningens medlemmer jo adgang.

     

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

26 jun 2018
Folkekirkens brancheudv. Seminar
26 jun 2018
11:00 - 12:00
Styregrp. Udd.ambassadører
21 aug 2018
10:00 - 13:00
Sekretariatsudvalgsmøde
07 sep 2018
10:00 - 13:00
Folkekirkens samarbejdsudvalg
14 sep 2018
Arb. miljørådsmøde
01 okt 2018
10:00 - 14:30
Folkekirkens brancheudv.

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Indlæg modtages!!
- dog kun elektronisk
Webmaster Helene Devantie

Facebook