Københavns Stift

 

 Inge Marie 

Tillidsrepræsentant:

Inge Marie Shannon 

Tlf.: 61616223

E-mail: inge-marie@domkirken.dk

 
 Niels Christian

Tillidsrepræsentant:

Niels Christian Flensborg

Tlf.: 36178297

E-mail: christian@kirketjener.dk 

 
 

 

 

 ________________________________

 Næste stiftskredsmøde

Stiftkredsmøde i Københavns stift afholdes mandag den 29. okt. kl. 19:00 i Vor Frue kirke,(Domkirken) Nørregade 8.

Kom og mød dine kollegaer, og bliv orienteret af et bestyrelsesmedlem i Danmarks Kirketjenerforening om hvad der aktuelt arbejdes med i bestyrelsen. 

Informationsmedarbejder i Københavs stift, Kirsten Mose vil give råd om god kommunikation.

Vel mødt

Tillidsrepræsentanterne

Inge Marie Shannon

Christian Flensburg 

 

 

 

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

19 Nov 2018
11:30 - 14:30
Forsøg fælles TR
22 Nov 2018
10:00 - 14:00
Sekretariatsudvalgsmøde
27 Nov 2018
12:15 - 15:30
Prøver i AMU, arbejdsgruppemøde
29 Nov 2018
11:00 - 14:00
Udv. Kirkens tekniske anlæg
04 Dec 2018
10:00 - 14:31
Folkekirkens brancheudv.
04 Dec 2018
14:30 - 15:30
Udv. Uddann.amdassadører i FK.

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Indlæg modtages!!
- dog kun elektronisk
Webmaster Helene Devantie

Facebook