Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Aahus Stift

 

poul

  

Tillidsrepræsentant:

Poul Porup

Tlf.: 28845533

E-mail: poul.porup@kirketjener.dk 

 

 

 

 

 

 

  

 

Møde for Kirketjenere i Aarhus stift.

Efterårets stiftsmøde for Kirketjenere i Aarhus stift holdes 8. november 2021 kl. 14.00 ved Mårslet kirke og Sognehus.

 14.00                Vi mødes ved Sognehuset Obstrupvej 4A, Mårslet og går til kirken og får en rundvisning.

15.00 (ca.)       Kaffe i sognehuset.

 15.30 (ca.)      a) Nyt fra foreningen og bestyrelsen ved formand Gert Rhinstrøm Schmidt.

                          Mulighed for dialog og spørgsmål.

                          b) Nyt fra stiftet og tillidsrepræsentanterne.

                          c) Spørgsmål / evt.

                          d) Næste møde – foråret 2022 – evt. valg af arbejdsgruppe til planlægning.

 17.00 (ca.)      Spisning (Mårslet Sogn er vært).

Tilmelding til Gudrun Jørgensen (kirketjener@maarslet-kirke.dk) eller Poul Porup poul.porup@kirketjener.dk senest 1.11.2021.

Vi glæder os til at se jer alle.

 

 

Stiftskredsmøde i Aarhus stift.

Kirketjenere i Aarhus Stift har afholdt møde ved Kristrup Kirke i Randers.


Et punkt på mødet var tid til en kollegial samtale omkring Corona tiden.

Eftermiddagens faglige tema var derfor: Hvad har du / vi lært af Corona tiden/krisen? Er det en læring som kan bruges fremadrettet?


Dialogen foregik i mindre grupper og tog afsæt i nogle konkrete spørgsmål/påstande om Corona håndteringen. Først individuel stillingtagen og herefter dialog.

Eks. på spørgsmål:

1. I hvor høj grad har Corona tiden påvirket dig menneskeligt og arbejdsmæssigt? (Tænkepause med tid til at vælge en holdning fra i meget ringe grad (1 finger) til meget høj grad (5 fingre).

2. I mit sogn har vi haft en fælles dialog og forståelse af, hvordan vi håndterer Corona udfordringerne. (Tænkepause med tid til at vælge en holdning fra meget uenig (1 finger) til meget enig (5 fingre).

Der er ikke nogen rigtige svar på spørgsmålene. Det var ikke det vi gik efter. Derimod samtalen og muligheden for at sætte ord på sin egen situation over for kollegaer.

En markant tendens viste sig under samtalerne. Vi kan kalde det to typer af sogne. Nedenstående er et forenklet bilede!


A: Sogne hvor man før krisen har haft en kultur præget af åbenhed, ligeværdighed, anerkendende og lyttende omgangsform og hvor kirketjeneren naturligt inddrages i dialogen og samtalen omkring håndtering af arbejdsmiljø og kriser.

Under Corona Krisen har sogne i A gruppen bygget videre på den kultur man havde i forvejen. Krisen er derfor håndteret på en måde, så kirketjeneren følte sig tryg, set, hørt osv.


B: Sogne hvor man før krisen har haft udfordringer i forhold til ligeværdighed, anerkendende og lyttende omgangsform og hvor kirketjeneren ikke inddrages i dialogen og samtalen omkring arbejdsmiljø og kriser. Måske er der konflikter, som bliver forstærket. Måske er det de få, der træffer beslutninger på alles vegne.

Når det gælder sogne i B gruppen, er Corona krisen blevet en yderligere udfordring og belastning. Frustration og bekymring er en naturlig konsekvens for kirketjeneren.


Læringspunkt: Kriser kommer vi ikke uden om, der kommer nye til. Skal vi komme godt og trygt igennem en krise, kræver det en kultur, som sætter fokus på hvordan vi kommer igennem krisen sammen.

Kulturen og omgangsformen er i den sammenhæng ekstrem vigtig. Eksempel på nøgleord for en sådan kultur: anerkendelse, åbenhed, respekt, omsorg, tillid, inddragelse og åben dialog.


Generelt viste stiftsmødet, at det var nyttigt at få talt sammen og få sat ord på – både glæder og sorger. Det er det, vi kan bruge hinanden til, som kollegaer.

- Poul Porup

 

 

 

 

 

Facebook