Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

Skal din annonce med her på siden? Så se venligst her!
Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

Kirketjener

Stilling som kirketjener i Solvang Kirke er ledig med tiltrædelse 1. marts 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Sammen med vores anden kirketjener skal du varetage forskellige opgaver i kirken. Vi forventer, at du optræder venligt og imødekommende, og indgår positivt i samarbejdet med kirkens øvrige ansatte, præster og frivillige medarbejdere.

Dine kerneopgaver som kirketjener vil være:
• Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder opstilling og klargøring til arrangementer, kaffebrygning m.v.
• Oprydning og rengøring i kirke, sognegård og udvendige arealer, herunder også snefejning.
• Indkøb til arrangementer, kaffe, kager o.l. samt indkøb af rengøringsmidler m.v.
• Små håndværksopgaver i forbindelse med dagligt vedligehold.

Der er gensidig afløsning de to kirketjenere imellem.
• Vi forventer at du
er positivt indstillet overfor kirkens liv og de mange aktiviteter, der foregår i sognet.
• har ordenssans og er omhyggelig, samt at du kan arbejde ansvarsbevidst og selvstændigt.
• er imødekommende og interesseret over for alle, der kommer i kirken, også de lidt ”skæve” eksistenser.

Solvang Kirkes vision: Vi vil være kirke for alle, uanset alder og uanset deres åndelige og sociale baggrund. Det betyder, at vi
- i ord og handling vil dele Guds kærlighed, som vi møder i Jesus Kristus
- vil styrke og engagere den enkelte og fællesskabet
- vil fremme engagement og ejerskab for menigheden
- vi vil nå langt ud i vores nærområde

Vi forventer, at du som kirketjener vil bakke op om den vision.

Der er 8 fastansatte i sognet, heraf 2 præster. Sognet er kendetegnet ved en blandet befolkning med forskellig etnisk baggrund. Der er plejehjem, flere kollegier samt botilbud for psykisk sårbare mennesker.

Ansættelse sker ved Solvang Sogns Menighedsråd beliggende i Amagerbro Provsti, Københavns Stift.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, med mindre denne uddannelse er gennemført. Desuden skal obligatorisk hygiejnekursus for køkkenansvarlige gennemføres straks efter ansættelse, med mindre et sådant allerede er gennemført.

Årslønnen aftales inden for intervallet 249.025 kr. – 321.112 kr. (grundbeløb pr. 31.03.2012). Fikspunktet er 249.025 kr. (grundbeløb pr. 31.03.2012).
Menighedsrådets forslag til lønniveau er årligt 262.125 kr. (grundbeløb for 37 timer pr. 31.03.2012) såfremt man er færdiguddannet kirketjener. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.500 kr. (grundbeløb pr. 31.03.2012).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kevin Bøgelund Pihl – telefon 22 95 94 63 (mellem kl. 18 – 20) eller på 7090fortrolig@sogn.dk,
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Solvang Sogn, Remisevej 10 - 12, 2300 København S eller på mail til 7090fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 11. februar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 18. februar og tirsdag den 19. februar.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.


 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

21 Jan 2019
14:30 - 16:30
OK18 forhdl. møde Kirkeministeriet
28 Jan 2019
10:30 - 14:00
Bestyrelsesmøde
04 Feb 2019
Tillidsrepræsentantkursus
04 Feb 2019
12:00 - 15:00
Faglig udvalg - Min Akasse
20 Feb 2019
12:30 - 15:30
Arbejdsmiljøråd
04 Mar 2019
09:30 - 10:30
Forårs Stiftsmøde Viborg

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook