Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

Skal din annonce med her på siden? Så se venligst her!
Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

Kirketjener

En stilling som kirketjener ved Nærum Kirke, Nærum Sogn er ledig pr. 1. juni 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Rengøring og pasning af kirkens bygninger og udendørs arealer
  • Kontakt til håndværker
  • Forberedelse til møder og arrangementer                                                                                                         

Nærum Sogn har 5887 antal indbyggere, 13 antal ansatte i sognet.

Kirken er velbesøgt. Se kirkens hjemmeside www.naerum-kirke.dk

Ansættelse sker ved Nærum Sogn beliggende i Rudersdal Provsti     

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Anne Ledet på telefonnummer 23 43 49 05 /mail anne.ledet@yahoo.com.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Nærum Menighedsråd, Kirkeåsen 10, 2850 Nærum eller på mail til. 7129fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. marts 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted medio april.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

25 Feb 2020
12:30 - 16:00
Folkekirkens arbejdsmiljøråds møde
26 Feb 2020
10:00 - 13:30
Sekretariatsudvalgsmøde
27 Feb 2020
17:00 - 18:00
Min-akasse generalforsamling
02 Mar 2020
10:00 - 12:00
Møde om “tvist puljemidler”
02 Mar 2020
15:00 - 19:00
Stiftskredsmøde, Fyen
05 Mar 2020
09:30 - 13:00
GDPR møde Serviceforbundet

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook