Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

 

Stillingsopslag fra Hørsholm menighedsråd.


En stilling som kirketjener med ved Hørsholm kirke og sognegård er ledig fra den 1. maj 2018 eller snarest derefter.

Hørsholm sogn er på knap 10.000 medlemmer. Der er normeret tre præster, to organister, to kirketjenere på fuld tid samt én på halv tid, to kordegne og en kommunikationsmedarbejder.

Stillingen er en fuldtidsstilling, men en kvalificeret ansøger, der måtte ønske fx 25-30 timer om ugen, vil komme i betragtning.

Kirketjeneren har en fast ugentlig fridag og et antal friweekends i årets løb. Arbejdet vil ligge på hverdage samt på søn- og helligdage, men kan også ligge uden for normal arbejdstid og på lørdage efter kl. 14. På grund af sognets relativt høje, men svingende aktiveringsniveau, er det nødvendigt, at den, der ansættes, har evne og vilje til at samarbejde med sine kolleger om en rimelig fordeling af det samlede arbejde. Det er også vigtigt at forstå betydningen af at kunne møde og omgås mennesker i vidt forskellige livssituationer.

På Danmarks Kirketjenerforenings hjemmeside findes en omfattende jobbeskrivelse, hvortil der henvises. Hørsholm menighedsråd vil især lægge vægt på kerneopgaver såsom forberedelse af kirkelige handlinger, møder og andre arrangementer, rengøring, tilsyn med eventuel eksternt rekvireret rengøring, indkøb af forbrugsvarer samt tilsyn med og vedligeholdelse af installationer i det omfang dette ikke kræver håndværksmæssig uddannelse.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

De kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Alt andet lige vil en ansøger med uddannelse som kirketjener blive foretrukket. Ansættes en ansøger uden kirketjeneruddannelse, vil denne fem uger lange uddannelse skulle tages inden to år efter ansættelsen.

Lønnen aftales inden for intervallet 249.025 - 321.112 kr. (pr. 31. marts 2012). Det svarer i nutidskroner til 263.339 - 339.941 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Det udgør kr. 23.500 (pr. 31. marts 2012). Det svarer i nutidskroner til kr. 24.856.


For en deltidsstilling reduceres lønnen forholdsmæssigt.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmark Kirketjenerforening.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

De første tre måneder betragtes som prøvetid.

Der vil blive indhentet børneattest.

Spørgsmål om stillingen kan rettes til kontaktpersonen, Leo Toft på telefon 56 14 48 71.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7451fortrolig@sogn.dk senest den 4. april 2018 kl. 15.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 15.


 

 

Skal din annonce med her på siden? Så send den til os på blad@kirketjener.dk

Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

24 apr 2018
10:00 - 13:00
Sekretariatsudvalgsmøde
30 apr 2018
09:00 - 18:00
Bestyrelsesmøde 09.00
18 maj 2018
11:00 - 14:00
Uddannelsesudv. KM
22 maj 2018
Årskursus
11 jun 2018
10:30 - 13:00
Bestyrelsesmøde
26 jun 2018
Folkekirkens brancheudv. Seminar

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook