Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

 

Kirketjener søges

Til kirketjenerarbejdet i Greve Sogns 2 kirker, Greve Kirke og Johanneskirken, søger vi til tiltrædelse pr. 1. januar 2018 en medarbejder
Vi søger en kirketjener, som både kan arbejde selvstændigt og indgå i et positivt samarbejde med de to nuværende kirketjenere, menighedsråd, præster og øvrige ansatte. Det er en væsentlig forudsætning for arbejdet udførelse, at vedkommende har bil til rådighed.


Stillingen er en fuldtidsstilling, og ansættelsen sker i henhold til CO10-overenskomsten og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener.


Lønnen aftales inden for intervallet kr. 249.025 – 321.111 (2012-niveau), og der ydes et årligt rådighedstillæg på 23.460,81 for forskudt tjeneste i forbindelse med aften- og weekendarbejde.

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført de obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.


Der indhentes børneattest.


Ansøgningsfrist: 15. november 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Ansøgning sendes til:
7194fortrolig@sogn.dk 

eller til
Greve Sogn, Johanneskirken
Skoleholmen 9, 2670 Greve,
Mærket ”kirketjener”

Yderlige oplysningen om stillingen kan indhentes ved henvendelse til:
Kirketjener Johnny Frederiksen, tlf. 22681131,
Kirketjener Susanne Bratløv, tlf. 22681131
Kontaktperson Erik Jørgensen, tlf. 20127365.


 

Kirketjener ved Frederiksberg kirke og Slotskirke.


En stilling som kirketjener i Frederiksberg Sogn er ledig til besættelse pr. 1.11. 2017 - eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge og den varetages i samarbejde med vores anden 37 timers kirketjener, i begge af sognets kirker.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Gøre tjeneste ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger primært i Frederiksberg Slotskirke.
  • Have rengøring og vedligeholdelse af kirkerne.
  • Klargøring og efterfølgende oprydning og rengøring i forbindelse med aktiviteter i de to kirker og i menighedshuset.


Frederiksberg Sogn er et stort bysogn med mere end 16.000 indbyggere. Der er 9 kirkefunktionærer og 4 præster. Oplysninger om de mange aktiviteter og gudstjenester kan ses på www.frederiksbergsogn.dk.


Vi har en forventning om, at du er i stand til:

  • at arbejde selvstændigt, men også vil indgå i et frugtbart samarbejde med de øvrige ansatte.
  • at udvise fleksibilitet både når det gælder arbejdets tilrettelæggelse og de enkelte opgaver.
  • være indstillet på at rengøring og oprydning er en stor del af stillingen.
  • at møde dine omgivelser med åbenhed og udpræget service.
  • at have et praktisk håndelag.

 

Ansættelse sker ved Frederiksberg Sogn, Pile Allé 3, 2000 Frederiksberg.


Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Overenskomster – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere. Aftalerne kan ses på https://www.folkekirkenspersonale.dk


Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus og ansættelse og ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.


Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 259.595,12 til 334.741,92 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 24.497,48.


Frederiksberg Sogns menighedsråd er ansættelsesmyndighed, og arbejdsstedet er Frederiksberg kirke og Slotskirke samt menighedshuset. Der er tre måneders prøvetid, og der indhentes børneattest ved ansættelsen.


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig koordinator Jette Topsøe-Jensen på tlf. 33265741/20741074 til hvem ansøgningen sendes på mail: jwtj@km.dk, senest onsdag d.25.10.2017.kl.12.00.


Samtalerne vil foregå mandag d.30.10.2017 efter kl.16.00


 

 

Skal din annonce med her på siden? Så send den til os på blad@kirketjener.dk

Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

23 okt 2017
14:00 - 19:30
Stiftskredsmøde Aalborg
24 okt 2017
10:00 - 13:00
Sekretariatsudvalgsmøde
30 okt 2017
10:00 - 15:00
OK18 arb.gruppe
30 okt 2017
19:00 - 23:00
Stiftskredsmøde København
01 nov 2017
09:45 - 13:30
Folkekirkens Brancheudvalg
01 nov 2017
14:00 - 16:00
Udv. Uddann.amdassadører i FK.

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse