Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

Skal din annonce med her på siden? Så se venligst her!
Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

Kirketjener

En stilling som kirketjener ved Hundige-Kildebrønde Sogn er ledig fra 1. april. Eller efter aftale.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Hundige-Kildebrønde Sogn har ca. 18.000 indbyggere. Vi er 23 ansatte i sognet under ledelse af en administrationschef. Sognet er kendetegnet ved et stort og bredt aktivitetsniveau både i og uden for kirken. Vi prioriterer forskellige diakonale arbejdsområder, bl.a. tværkulturelt samarbejde, socialt samvær, spisefællesskaber og sorggrupper. Vi prioriterer undervisning af børn og unge gennem babysamlesang, minikonfirmandundervisning og konfirmandundervisning. Vi har bibelstudiekreds, læseklub, filmklub, og kor for børn og unge.

Stillingen er meget selvstændig. Du vil være eneste kirketjener i Kildebrønde kirke. Aften og weekendarbejde vil forekomme samt på søn- og helligdage. Mandag er som udgangs punkt din faste fri dag.

Kirketjenerne er ofte de første som mennesker møder i kirken, og er dermed en del af kirkens ansigt udadtil. Kirketjeneren er også en vigtig del af kirkens arbejdsfællesskab.

Vi forventer, at du har lyst til at engagere dig i dette fællesskab, og du er /kan:
• Selvstændig og trives med at arbejde alene.
• Smilende.
• Fleksibel/servicemindet.
• Imødekommende.
• Samarbejdsparat/villig/egnet.
• Ser udfordringer i at løse pludseligt opståede opgaver.
• Indgå i et team som afløser med sognets øvrige kirketjenere som er tilknyttet Hundige kirke.
• Indgå i et tæt samarbejde med kirkegårdsleren og det øvrige personale ved kirkerne og kirkegården

Som kirketjener skal du især varetage følgende opgaver.
Deltage i kirkelige handlinger og andre aktiviteter i eller uden for kirken, klargøring af lokaler og kirkerum, indkøb i samarbejde med kolleger, rengøring, aktiv i forbindelse med konfirmander, klargøring af bespisning, oprydning, oppyntning til højtider.

Stillingen omfatter overvejende arbejde i Kildebrønde kirke / Kildebrønde Gl. skole / personalebygningen til kirkegårdens personale, lejlighedsvis afløsning i Hundige kirke Eriksmindev 20 Dk 2670 Greve

Geografisk flexibilitet må påregnes inden for Greve-Solrød provst og kan komme på tale i det omfang der i tjenesten kan findes tid.

Ansættelsen sker ved Hundige-Kildebrønde Sogns menighedsråd, som er beliggende i Greve-Solrød provsti.

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem finansministeriet & offentlige ansattes organisationer (OAO-S) og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem kirkeministeriet og Damnarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokolat for kirketjenere. Aftalen kan ses på www.Folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 (nutidskroner). Fiks punktet er årligt 272.435,09 kr. (nutidskroner)
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillæget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til løn forhandles ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Endelig aftale om indplacering i lønintervalet indgåes mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening på baggrund af ansøgers kvalifikationer til stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til admoinistrationschef Axel Rewitz på telefon 21 45 58 60, mail abr@kildebr.dk eller kontaktperson Ib Olsen telefon 29 47 47 98.

Ansøgningen med relevante bilag kan kun sendes til 7195fortrolig@sogn.dk eller til Hundige-Kildebrønde Sogns menighedsråd Eriksmindevej 20 Dk 2670 Greve.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. januar 2020 klokken 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 7.
Menighedsrådet kan oplyse, der vil blive indhentet referencer og børneattest. Ansættelsen sker på prøve de første 3 måneder.


 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

20 Jan 2020
10:00 - 13:00
Bestyrelsesmøde
02 Feb 2020
Tillidsrepræsentantkursus
20 Feb 2020
09:45 - 14:30
Brancheudvalgsmøde kl. 09.45-15.00
20 Feb 2020
14:30 - 15:30
IT styregrp. møde
25 Feb 2020
10:00 - 12:00
Møde om “tvist puljemidler”
25 Feb 2020
12:30 - 16:00
Folkekirkens arbejdsmiljøråds møde

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook