Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

Skal din annonce med her på siden? Så se venligst her!
Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

Kirketjener med ansvar for forplejning

Brænder du for at skabe fællesskab omkring et måltid? Trives du i et køkken, og kan du motivere frivillige til at være med i dine teams, som laver mad til andre?
Fredens-Nazaret kirker på Østerbro søger en kirketjener, som har erfaring med engagering af frivillige og har det primære ansvar for menighedens forplejning. Stillingen er på 25 timer om ugen og er til besættelse d. 1. januar 2020.


Dine primære opgaver
• Være tovholder på kirkens forplejning sammen med et team af frivillige
• Være hovedansvarlig for torsdagsspisning i kirkens café – Ryes Café
• Varetage kirketjenerarbejde og praktisk kirketjeneste hver anden weekend samt under din kirketjenerkollegas fravær

Vi forventer
• At du har erfaring med madlavning – og evt. har en professionel fortid i et køkken
• At du har erfaring med engagering af frivillige og frivilligteams – samtidig med at du ikke er bleg for selv at gå forrest
• At du er indstillet på fleksible arbejdstider

Vi tilbyder
• Et attraktivt fagligt og kirkeligt miljø med gode muligheder for kompetenceudvikling
• Sparring fra teams af ansatte og frivillige
• En udfordrende hverdag i et uformelt miljø
• Løn, der modsvarer dine kvalifikationer

Ansættelse sker ved Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd, Ryesgade 105, st., 2100 København Ø.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk .

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemands-status ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.


Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Nærmere oplysninger om stillingen fås hos daglig leder Anders Forsberg Svendsen på mobil 22 42 01 41 eller mail ansv@km.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes som én samlet pdf-fil til 9164fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest mandag d. 11. november kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Fredens-Nazaret Kirker ligger mellem Fælledparken og søerne. Vi er en kirke, som har det formål at kende Jesus og gøre Jesus kendt. Vi har et aktivt menighedsliv med mange mennesker i alle aldre, særligt unge og børnefamilier. Vi er kirke for lokalområdet og for dem, der synes om vores måde at være kirke på. Menigheden har et vidtfavnende arbejde med ca. 100 frivillige medarbejdere og 10 ansatte. Du kan læse mere om vores menighed, fremtidsscenarie og værdier på www.fredensognazaret.dk .

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

21 Okt 2019
10:00 - 14:00
Stiftskredsmøde Aarhus
22 Okt 2019
16:00 - 20:00
Stiftskredsmøde, Aalborg
28 Okt 2019
19:00 - 21:30
Stiftskredsmøde København
11 Nov 2019
09:00 - 17:30
Bestyrelsesmøde
28 Nov 2019
10:00 - 13:00
Uddannelsesudv. KM måske!!!
02 Dec 2019
10:00 - 13:00
Uddannelsesudv. KM måske!!!

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook