Stillingsannoncer

Stillingsannoncer


Kirketjener ved Brøndbyøster kirke

I Brøndbyøsters idylliske gamle kirke er en stilling som kirketjener ledig til besættelse pr. 1. november 2018.

Vi tilbyder en stilling som kirketjener, da en af vores 2 kirketjenere har ønsket at gå på pension. Vi er et velfungerende sogn med et højt aktivitetsniveau og engagerede medarbejdere. Som kirketjener har man et stort medansvar for, at alt omkring kirken og de kirkelige handlinger fungerer optimalt.

Stillingen er normeret til 37 timer pr uge.

Ansættelse sker ved Brøndbyøster Sogns Menighedsråd beliggende Brøndbyøstervej 117B, 2605 Brøndby.

Kirketjeneren skal blandt andet varetage følgende opgaver:

• Forestå alt praktisk arbejde før, under og efter gudstjenester og andre kirkelige handlinger, på alle ugens dage.
• Forestå kirketjenester i forbindelse med koncerter og andre arrangementer.
• Stå for den daglige rengøring og vedligeholdelse af kirke, kapel, Annexgården samt diverse baderum og toiletter.
• Forestå en effektiv og professionel rengøring. Så du skal have blik for hvad der skal gøres og sørger for at det bliver gjort.
• Du skal kunne varetage betjeningen af det tekniske udstyr bl.a. den automatiske klokkeringning, lydanlæg, varmeanlæg, brandalarm mm.
• Du skal kunne udføre forefaldende praktiske opgaver inde som ude.

Vi forventer, at du:

• Er service minded
• Kan indgå i et konstruktivt samarbejde med øvrige medarbejdere ved kirken og i Annexgården
• Kan arbejde selvstændigt
• Er fleksibel vedrørende tilrettelæggelse af arbejdstid og arbejdsopgaverne
• Du har kørekort til bil og gerne har bil til rådighed

Om ansættelsen.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjener forening og det tilhørende protokollatfor gravere og kirketjenere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Efter aftale med ansøgere indhentes referencer samt børneattest.

Prøvetiden er 3 måneder.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.377,81 kr. – 343.488,05 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 266.377,81 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.137,55 kr. (nutidskroner).

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Helge Einfeldt på tlf. 50272515
eller e-mail helgeeinfeldt@outlook.com

Ansøgning med relevante bilag sendes på e-mail til Brøndbyøster kirke:
7145fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningsfristen udløber torsdag den 4. oktober kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 43

Vi glæder os til at høre fra dig. Tidligere erfaring som kirketjener er ikke et krav. For os er det vigtigt at få en kirketjener med lyst og energi til at indgå i kirkens aktiviteter.

PVA Brøndbyøster Sogns Menighedsråd
Kontaktperson Helge Einfeldt


 

 

Skal din annonce med her på siden? Så send den til os på blad@kirketjener.dk

Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

24 sep 2018
14:00 - 19:00
Stiftskredsmøde Helsingør
01 okt 2018
09:00 - 10:15
1. styregruppemøde: Partnerskaber om Uddannelse
01 okt 2018
09:00 - 10:45
1. styregruppemøde: Partnerskaber om Uddannelse
01 okt 2018
10:00 - 14:30
Folkekirkens brancheudv.
01 okt 2018
15:00 - 16:00
Stiftskredsmøde Fyn
08 okt 2018
12:00 - 17:00
Stiftskredsmøde Roskilde/Lol. Falster

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook