Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

Kirketjener til Reerslev Kirke


Er du kreativ og udadvendt, så har vi en spændende stilling som kirketjener ved Reerslev sogn (Hedehusene-Reerslev Pastorat, Høje Taastrup Provsti) ledig til snarlig besættelse.

Reerslev Kirke er en smuk gammel middelalderkirke med kalkmalerier. Kirken ligger i en lille landsby ca. 3 km syd for Hedehusene. I Reerslev sogn er vi p.t. 1.476 medlemmer af folkekirken med en gennemsnitlig aldersspredning.

Stillingen er normeret til 20 timer om ugen (inkl. weekend- og aftenarbejde).

Stillingen omfatter følgende opgaver:
• Kirketjeneste ved søndagens højmesser og øvrige kirkelige handlinger.
• Rengøring i kirken.
• Tilstedeværelse ved menighedsrådsmøder og evt. andre møder, der afholdes af præster og menighedsråd.
• Kommunikation i forbindelse med kirkens hjemmeside, Facebook og lignende it-opgaver.
• Sekretær for menighedsrådet.
• Medhjælper ved børnearrangementer (undervisning af juniorkonfirmander, familiegudstjenester m.m.) i samråd med præsterne.

Vi har vi brug for en aktiv kirketjener, der
• brænder for kirkens liv og vækst
• både synes, det er sjovt at arbejde med børn, men også finder det inspirerende at være sammen med den ældre generation og alle dem ind i mellem
• har gode samarbejdsevner
• er fleksibel omkring arbejdstiden
• er udadvendt og serviceminded
• kan kommunikere klart på hjemmeside og facebook

Vi har brug for en kirketjener, der selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet og er indstillet på at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere: præster, organist, kirkesanger og servicemedarbejder.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.377,81 kr. – 343.488,05 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 266.377,81 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.137,55 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Der er 3 måneders prøvetid ved ansættelse.

Ansøgere, der har gennemgået den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere, vil blive foretrukket. Hvis ikke du har denne uddannelse, er det en betingelse at den gennemføres inden for 2 år efter ansættelse.

For videre informationer kan du rette henvendelse til sognepræst Jakob Schilling på 23 67 43 11 / jaksc@km.dk eller menighedsrådsformand Gert Herzberg på 61 66 02 39 / herzberg@mail.dk

Vi skal have din ansøgning i hænde senest 19/11. Du bedes sende den enten pr. mail til 7196@sogn.dk eller pr. brev til ”Reerslev Menighedsråd, M. W. Gjøes Vej 20, 2640 Hedehusene”. Ansættelsessamtaler vil blive holdt ultimo november med tiltrædelse snarest muligt derefter.


 

 

Skal din annonce med her på siden? Så send den til os på blad@kirketjener.dk

Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

19 Nov 2018
11:30 - 14:30
Forsøg fælles TR
22 Nov 2018
10:00 - 14:00
Sekretariatsudvalgsmøde
27 Nov 2018
12:15 - 15:30
Prøver i AMU, arbejdsgruppemøde
29 Nov 2018
11:00 - 14:00
Udv. Kirkens tekniske anlæg
04 Dec 2018
10:00 - 14:31
Folkekirkens brancheudv.
04 Dec 2018
14:30 - 15:30
Udv. Uddann.amdassadører i FK.

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook