Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

Skal din annonce med her på siden? Så se venligst her!
Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

Kirketjener.

En stilling som kirketjener ved Sanderum Kirke, Sanderum Sogn i Fyens Stift er ledig pr. 1. oktober 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Sanderum sogn er et forstadssogn i den sydvestlige del af Odense og har 6.586 indbyggere.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

• Praktisk kirketjeneste i forbindelse med kirkelige handlinger
• Rengøring af kirke, sognegård og konfirmandstuer.
• Renholdelse af udenomsarealer / mindre grønt område.
• Forberedelse og oprydning i forbindelse med kirkelige aktiviteter med omflytning af inventar, åbning og låsning af kirke, samt flagning.
• Indkøb af rengøringsartikler og kolonialvarer til arrangementer med videre.

Visse jobfunktioner sker uden for normal arbejdstid (eftermiddage, aftener og weekender).

Der vil blive indhentet straffeattest og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Vi forventer, at du:
Trives med en afvekslende hverdag med forskelligartede opgaver. Er en ansvarsbevidst og selvstændig medarbejder, som har ordenssans og praktisk håndelag. Er en medarbejder, der kan indgå i et positivt samarbejde med kirkens øvrige personale, præster og menighedsråd.

Ansættelse sker ved Sanderum Sogns Menighedsråd, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV, og vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 276.674,00 kr. – 356.765,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 276.674,00 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 26.109,18 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.222,13 kr. (nutidskroner) pr. år. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen og sognet kan fås på kirkens hjemmeside www.sanderumkirke.dk eller ved henvendelse til menighedsrådets formand Bjarne Larsen på telefon 2465 0823 eller mail 7788fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes via mail til 7788fortrolig@sogn.dk eller til Bjarne Larsen, Dragebakken 512, 5250 Odense SV og skal være menighedsrådet i hænde
senest søndag d. 26. september 2021. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted ultimo september 2021. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer

Facebook