Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

Skal din annonce med her på siden? Så se venligst her!
Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

 

Kirketjener

En stilling som kirketjener ved Sankt Nicolai Kirke, Rønne sogn er ledig til besættelse pr. 1. september 2020.                

 Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver for Rønne Sogns menighedsråd:

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i eller uden for kirken.
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige aktiviteter – her under ansvar for udsmykning i kirken og kirkens øvrige rum. Oprydning her efter.
 • Rengøring i kirke og kirkerum og sognegård.
 • Gensidig vikardækning ved deltidskirketjenerens sygdom, ferie og fridage.
 • Indkøb af diverse ting til kirken.
 • Kunne løse lettere tekniske- og IT-opgaver, kontakt til- og tilkalde håndværkere og øvrige leverandører.

 Rønne Sogn har 11546 antal indbyggere.

Der er 4 præster og 9 andre ansatte i sognet her under i alt 1½ kirketjener. Sognet er kendetegnet ved en god kirkegang og et rigt musikliv.

Som kirketjener er du ofte den første, der møder de mennesker, der kommer i kirken. Det er kirketjenerens opgave, at kirken fremstår smuk og velvedligeholdt, og at du møder mennesker i alle livets situatione med smil og varme.

Du er i jobbet en meget væsentlig del af kirkens arbejdsfællesskab og drift.

Vi forventer at:

 • Du er imødekommende, venlig og serviceminded
 • Du er ansvarsbevidst og har ordenssans.
 • Du arbejder selvstændigt, har et godt overblik, kan planlægge og koordinere opgaver.

Der udover at: 

 • Du har teknisk sans og flair.
 • Du kan anvende IT på rimeligt brugerniveau.
 • Du kan gå til hånde med de opgaver, øvrige ansatte har brug for hjælp til.
 • Du har godt humør og er omgængelig.

Hvis du ikke tidligere har været kirketjener, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres hurtigst muligt og senest 2 år efter ansættelsens start.

Ansættelse sker ved Rønne Sogns Menighedsråd beliggende i Rønne.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen Birte Kofod på telefonnummer 20275714/mail 7552@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Birte Kofod, Ingefærløkken 3, 3700 Rønne eller på mail til 7552fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. april.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 18.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

Kirketjener

En stilling som kirketjener ved Nyborg Vor Frue Kirke, Nyborg Sogn er ledig til besættelse snarest. Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Da en af vore kirketjenere har valgt at gå på pension, søger vi hendes afløser snarest muligt.

Nyborg Sogn har 14.789 indbyggere. Sognet har 1 kirke, sognegård og menighedshjem, 1 kirkegårdskapel og 2 kirkegårde.

Menighedsrådet består af 15 medlemmer. Sognet betjenes af 4 præster og har 20 personer ansat, heraf 1 fuldtids- og 2 deltidsansatte kirketjenere.

Sognet er kendetegnet ved en god kirkegang og et rigt musikliv.

Stillingen omfatter primært følgende opgaver:

 • Praktisk kirketjeneste i forbindelse med højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i kirke eller sognegård.
 • Rengøring af kirken samt af sognegård.
 • Klargøring og oprydning af lokaler i forbindelse med møder, undervisning og arrangementer, herunder flytning af borde og stole
 • Tilsyn med og klargøring af AV-udstyr samt ydelse af fornøden hjælp med betjening heraf
 • Indkøb/anretning til møder, arrangementer og undervisning

En del af arbejdet vil være henlagt til søn- og helligdage, lørdage og hverdagsaftener. 

Arbejdet vil være ulige fordelt hen over året og veksle mellem travle og mere stille perioder.    

Kirketjenerne skal supplere hinanden i det daglige og afløse hinanden på fridage, i ferier og under sygdom. Opgaverne fordeles efter gensidig aftale.

Vi lægger vægt på, at du

 • har gennemført kirketjeneruddannelsen
 • har erfaring fra en lignende stilling

Vi forventer at du:

 • er et imødekommende menneske med situationsfornemmelse og empati
 • både kan arbejde selvstændigt og samarbejde til mange sider
 • er fleksibel og kan indrette din indsats efter de skiftende behov
 • tager godt imod kirkens gæster i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og sognearrangementer
 • er indstillet på at arbejde på søn- og helligdage og med skæve arbejdstider

Hvis du ikke tidligere har været kirketjener, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres hurtigst muligt og senest 2 år efter ansættelsens start.

Vi tilbyder en levende arbejdsplads med stor frihed, godt samarbejde på tværs af alle faggrupper og mellem ansatte og arbejdsgiver.

Læs mere om vores sogn på www.nyborgkirke.dk

Der vil blive indhentet børneattest.

Ansættelse sker med 3 måneders prøvetid.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Ovennævnte løn samt rådighedstillæg er for en fuldtidsstilling og omregnes til en 30 timers stilling.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Ansættelsesmyndighed er Nyborg Menighedsråd.

Arbejdsstedet er Korsbrødregården, Adelgade 1, 5800 Nyborg.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lisbeth Jørgensen, tlf. 2235 0055, e-mail hydria@mail.tele.dk eller til kirketjener Kurt Kristensen på tlf. 2425 6598,

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. april og sendes med relevante bilag til kontaktperson Lisbeth Jørgensen, kordegnekontoret, Adelgade 1, 5800 Nyborg, e-mail: nyborg.sogn@km.dk

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 19.

Nyborg Menighedsråd.


 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

27 apr 2020
10:00 - 13:00
Bestyrelsesmøde
28 apr 2020
18:00 - 23:00
Årskursus DOKS
07 maj 2020
14:30 - 17:30
Reception for Merethe Brautsch Sand
12 maj 2020
10:00 - 16:00
Hovedbetyrelsesmøde Serviceforbundet udvidet
26 maj 2020
Folkekirkens digitaliseringskonference
02 jun 2020
Årskursus - Aflyst indtil videre

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook