Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

Skal din annonce med her på siden? Så se venligst her!
Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

To kirketjenere til Skt. Markus Kirke

Skt. Markus Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C

Vi har i Skt. Markus Kirke to ledige stillinger som kirketjener til besættelse pr. 1. august 2019.
Den ene stilling er en fuldtidsstilling, der er blevet ledig som følge af vor mangeårige kirketjeners ønske om at gå på pension. Den anden stilling er en nyoprettet deltidsstilling på ca. 20 timer.
Skt. Markus Sogn har ca. 9.000 indbyggere. Der er ved kirken ansat 3 præster (heraf én på halv tid), en organist og en kordegn foruden kirketjenere. Desuden har kirken et kor med 8 korister. Kirken har foruden gudstjenester og andre kirkelige handlinger mange aktiviteter for alle aldersklasser. Kirken huser Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, der ud over det lejede i begrænset omfang har adgang til kirkerum, undervisnings- og mødelokaler.

Stillingerne omfatter primært følgende opgaver:

 • Kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Rengøring af kirken med tilhørende lokaler samt af sognegård
 • Klargøring og oprydning af lokaler i forbindelse med møder, undervisning og arrangementer, herunder flytning af borde og stole
 • Tilsyn med og klargøring af AV-udstyr samt ydelse af fornøden hjælp med betjening heraf
 • Indkøb til kirke og sognegård
 • Indkøb, anretning/tilberedning og servering af mad til møder arrangementer og undervisning
 • Tilsyn med kirkens installationer Tilsyn med bygningerne inde og ude og daglig fjernelse af henkastet affald på udearealer
 • Mindre håndværksmæssige opgaver

En del af arbejdet i en kirke vil være henlagt til søn- og helligdage, lørdage og hverdags eftermiddage og aftener. Arbejdet vil være ulige fordelt hen over året og veksle mellem travle perioder og mere stille perioder.

De to kirketjenere skal supplere hinanden i det daglige og afløse hinanden på fridage, i ferier og under sygdom. Opgaverne fordeles efter gensidig aftale.

Vi forventer, at en kirketjener i Skt. Markus Kirke

 • er engageret, imødekommende og indstillet på at yde en god service
 • har sans for rengøring og øje for detaljer i forbindelse med borddækning og servering
 • er initiativrig, struktureret og god til at planlægge sit arbejde
 • er selvstændig, ansvarsbevidst og samvittighedsfuld
 • er fleksibel i forhold til opgaver og arbejdstid
 • har gode samarbejdsevner og en professionel tilgang til funktionen
 • er i stand til i visse sammenhænge at udføre fysisk krævende arbejde
 • har udpræget situationsfornemmelse

Erfaring med kirketjenerarbejde vil være en fordel men ingen betingelse

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansmisteriet OAO-S og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsansættelse ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start, hvis ikke uddannelsen allerede er erhvervet. Se uddannelsesoversigt på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 267.694,90 - 345.186,41. Fikspunktet er kr. 267.694,41 pr. 01.10.18. Aftale om indplacering i intervalløn indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Der er rådighedsforpligtelse knyttet til stillingerne. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 25.261,84 gældende for en fuld stilling. (Beløbene er i nutidskroner)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingernes ansættelsesbrøk.

Der vil blive indhentet børneattest. Ansøgere skal være indstillet på, at der indhentes referencer.

Ansættelse sker med 3 måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Peter Hambro Mikkelsen, tlf. 2899 2538 og formand Benedicte Baumgarten, tlf. 2098 7629 samt til kordegnekontoret, tlf. 8612 9436 i åbningstiden mandag - fredag, kl. 9 – 13, torsdag tillige kl. 16 18.

Ansøgning med relevante bilag af referencer sendes pr. mail til 8116fortrolig@sogn.dk.

Du bedes i ansøgningen angive, hvilken af stillinger, du søger.

Ansøgningsfrist er den 24. april 2019.


 

 

Kirketjener ved Tagensbo Sogns kirke.

En 20 timers stilling som kirketjener er ledig snarest muligt.
Stillingen er fordelt på 1/3 kirketjener og 2/3 madlavning
Madlavning er til arrangementer med varieret deltagerantal.
I stillingen kan der i dagligdagen være tunge løft.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk .

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Lønnen er for en 20/37 af en årsløn.
Årsløn aftales inden for intervallet 267.694,90 – 345.186,41 kr. (nutidskroner, pr. 01.10.2018).
Menighedsrådets lønudspil er årligt 267.694,90 kr. (for en 20 timers stilling pr. mdr. 12.058,33 kr.).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.261,84 kr. (for en 20 timers stilling pr. mdr. 1.137,92 kr.).
Løn forhandles efter kvalifikationer.

Der er en prøvetid på tre måneder, og vi vil indhente børneattest i forbindelse med ansættelse.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 18.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23-04-2019, og sendes til Tagensbo Sogns menighedsråd
(7063@sogn.dk) eller Kordegnekontoret Landsdommervej 35, 3.sal, 2400 København NV.
Yderligere oplysninger indhentes hos fungerende formand Helene Martelli tlf. 2083 8552


 

Kirketjener søges til Brøndbyvester Kirke

En fuldtidsstilling som kirketjener med ansættelse og arbejdssted i Brøndbyvester Kirke ønskes besat 1. juni eller snarest derefter.

Arbejdet omfatter:
Vi ønsker en kirketjener, som kan indgå i et selvstændigt team på tre medarbejdere. Det drejer sig om en kordegn, der også har kirketjeneropgaver og to fuldtidsansatte kirketjenere, hvor den ene er vikar for kordegnen.

Arbejdsopgaver er bl.a.:
• At varetage den praktiske kirketjeneste ved alle Gudstjenester og kirkelige handlinger - herunder redigering og trykning af programmer.
• At renholde, klargøre og efterse kirken.
• At servicere, klargøre lokaler og teknisk udstyr i Sognets Hus ved møder og aktiviteter.
• At sørge for indkøb til kirke og Sognets Hus.
• At varetage ad hoc opgaver, når de opstår.

Arbejdstid:
37 timer om ugen. Kirketjeneren har pligt til merarbejde og forskudt arbejdstid samt arbejde på helligdage, og må efter aftale være indstillet på geografisk fleksibilitet.

Vi forventer en person der:
• Har uddannelse som kirketjener (eller ønske herom) – meget gerne erfaring hermed.
• Er udadvendt, imødekommende og hjælpsom.
• Kan arbejde selvstændigt og dermed selv tage initiativ - og indgå i et positivt samarbejde med menighedsråd, præster og øvrige medarbejdere.
• Har ordenssans og kan bevare overblikket - også i stressede situationer.
• Er praktisk anlagt.
• Er interesseret i det folkekirkelige liv, og har vilje til at engagere sig i dette.
• Har gode IT-kundskaber/kompetencer.
• Er fleksibel og ansvarsbevidst.

Vi tilbyder:
• En arbejdsplads med varierede opgaver og gode kollegaer.
• Gode rammer og et godt arbejdsmiljø.
• Mulighed for flex og variabel arbejdstid efter aftale med teamet.
• Løn efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet OAO.S og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening.
Årslønnen aftales inden for intervallet 270.169,96,90 – 348.377,94. Aftalen om indplacering i intervalløn efter kvalifikationer og indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.
Der er rådighedsforpligtigelser i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt Kr. 25.495,41

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Der er 3 måneders prøvetid. Der vil blive indhentet børneattest.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sognepræst og daglig leder, Søren Broch Kjeldgaard, på tlf. 43 46 08 06 eller mail sbkj@km.dk eller kontaktperson Elisabeth Nørgaard Frederiksen tlf. 29122605.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 29. april 2019 kl. 12.00. Ansøgning med relevante bilag sendes til Brøndbyvester Sogns Menighedsråd – att.: kontaktperson Elisabeth Nørgaard Frederiksen på mail 7144fortrolig@sogn.dk. I emnefeltet skrives ”Kirketjener”. Kan også sendes til Brøndbyvester Kirke, Sognets Hus, Præstegårdsvej 4, 2605 Brøndby.


 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

11 Maj 2019
09:00 - 22:30
Delegeretmøde Landsforeningen
13 Maj 2019
Bestyrelsesmøde
11 Jun 2019
Årskursus
18 Jun 2019
10:30 - 20:30
Folkekirkens brancheudv. Seminar
24 Jun 2019
10:30 - 13:00
Bestyrelsesmøde
02 Sep 2019
12:00 - 17:00
Stiftsmøde Ribe/Haderslev

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook