Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Pris på stillingsannoncer

Prisen for en annonce er 4000 kroner.

Prisen for gennemlæsning af en annonce uden opslag på hjemmesiden, Facebook eller i medlemsbladet er 2000 kroner.

Prisen er ens uanset annoncen kommer i bladet, på hjemmesiden eller begge. Stillingsannoncen kan også publiceres på foreningens Facebook side efter ønske.

Bemærk stillingsannoncer optages kun hvis Kirkeministeriets Cirkulære om opslag af stillinger som kirkefunktionær i folkekirken er opfyldt - cirkulæret kan læses her.
Menighedsrådet kan få hjælp og vejledning til stillingsannoncer i stifterne og på DAP, hvor der ligger skabeloner. 

Medlemsbladet udkommer ikke januar, juni, august og oktober og deadline er den 25. måneden før.

Send annonce (i Word format) til blad@kirketjener.dk med angivelse af mailadresse til faktura.

Aktivitetskalender (næste 6)

Årskursus 2023 - her kan du tilmelde dig Årskurset, se programmet, læse om workshops og meget mere..

Folmer badebold

Her kan du læse mere om hvad Danmarks Kirketjenerforening kan tilbyde dig..

Forside

 

På Min side kan du ændre e-mail, mobil og meget mere...

serviceforbundet

inspiration til at komme med på den grønne bølge i Folkekirken..

download 9

Her kan du læse om bæredygtige kurser hos AMU-Fyn

Bæredygtige kurser forside

Besøg TJM Forsikring..

download 4

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook