Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Pris på stillingsannoncer

Pris for:

Prisen for en annonce er 4000 kroner.
Prisen for gennemlæsning af en annonce uden opslag på hjemmesiden er 2000 kroner.

Prisen er ens uanset annoncen kommer i bladet, på hjemmesiden eller begge. Stillingsannoncen kan også publiceres på foreningens Facebook side efter ønske.

Bemærk stillingsannoncer optages kun hvis Kirkeministeriets Cirkulære om opslag af stillinger som kirkefunktionær i folkekirken er opfyldt - cirkulæret kan læses her.
Menighedsrådet kan få hjælp og vejledning til stillingsannoncer i stifterne og på DAP, hvor der ligger skabeloner. 

Medlemsbladet udkommer ikke januar, juni, august og oktober og deadline er den 25. måneden før.

Send annonce (i Word format) til blad@kirketjener.dk med angivelse af mailadresse til faktura

Facebook