Møde i arbejdsgruppen for implementering af vilkår for tillidsrepræsentanter