Medlemsblad

Her kan du læse vores medlemsblad "Kirketjeneren"

Vores medlemsblad "Kirketjeneren" indeholder en række relevante informationer for dig som kirketjener.

Som medlem får du automatisk tilsendt bladet og du har mulighed for at modtage bladet digitalt - se nedenunder.

Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet. Prisen er pt. kr. 240,- årligt. Abonnement tegnes ved henvendelse til Sekretariatet. Oplever du problemer med udsendelsen af bladet, bedes du kontakte blad@kirketjener.dk 

Indlæg og stillingsannoncer kan sendes til blad@kirketjener.dk

Hvis du ønsker at reklamere i Kirketjeneren, kan du henvende dig på annoncer@kirketjener.dk 

Medlemsbladet udkommer omkring den 15. i måneden (dog ikke januar, juni, august og oktober.)
 
Har du en god idé eller er der noget du mener, vi bør skrive mere om, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til os på: blad@kirketjener.dk 

Deadline den 25. måneden før. F.eks er deadline til bladet, som udkommer den 15. marts, den 25. februar.

Vil du læse medlemsbladet digitalt?

Du har mulighed for at få en mail med et link til bladet, hver gang der udkommer et nyt.

Send en mail til kommunikation@forbundet.dk. Du må meget gerne skrive ”Tilmeld Blad” i emnefeltet.

Hvis du vælger den digitale løsning, vil du ikke længere modtage den fysiske udgave af bladet.

Kirketjeneren nr. 3 2024

Her kan du læse Kirketjeneren nr. 3 2024

Kirketjeneren nr. 4 2024

Her kan du læse Kirketjeneren nr. 4 2024

Kirketjeneren nr. 5 2024

Her kan du læse Kirketjeneren nr. 5 2024