Bestyrelsen

Medarbejder profilbillede
Formand

Gert Rhinstrøm Schmidt

I bestyrelsen siden 2008 -
på valg i 2024

Medarbejder profilbillede
Næstformand

Pia Dyhrberg Hansen

I bestyrelsen siden 2017 - 
på valg i 2025

Medarbejder profilbillede
Kasserer

Jan Kvistgaard

I bestyrelsen siden 2018 - 
på valg i 2024

Medarbejder profilbillede
Redaktør

Pernille Nordahn Sonne

I bestyrelsen siden 2020 - 
på valg i 2024

Medarbejder profilbillede
Bestyrelsesmedlem

Kim Nielsen

I bestyrelsen siden 2021 - 
på valg i 2025

Medarbejder profilbillede

Christel Birkemose

I bestyrelsen siden 2023 -
på valg i 2025

Medarbejder profilbillede
Kontaktperson for tillidsrepræsentanter

Annette Tøttrup

I bestyrelsen siden 2023 -
på valg i 2024

Suppleanter

Medarbejder profilbillede
Suppleant

Troels Klamer

Valgt i 2023 - på valg i 2024

Vedtægter for Danmarks Kirketjenerforening