Hvem er arbejdsgiver?

Når du bliver ansat som kirketjener, bliver menighedsrådet din arbejdsgiver.

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer.

Menighedsrådet vælger fra sin midte en kontaktperson, som er bindeled mellem menighedsrådet og de ansatte. I nogle kirker varetages den funktion af en daglig leder.

Menighedsrådet har ledelsesretten. Det vil sige, at din kontaktperson har lov til at planlægge din arbejdstid og arbejdsopgaver.

Hvad laver en kontaktperson?

En kontaktperson varetager menighedsrådets arbejdsgiverfunktion.


Det betyder, at kontaktpersonen fungerer som personaleleder og har det daglige ansvar som arbejdsgiver over for det personale, som menighedsrådet har ansat.

Hvem har ansvar for arbejdsmiljøet?

Det er menighedsrådets ansvar at sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

 Et godt arbejdsmiljø giver trivsel, arbejdsglæde og tilfredse medarbejdere.

Menighedsrådet skal også sørge for, at de fysiske rammer for dit arbejde er i orden, så du ikke kommer til skade.

Det er også menighedsrådets ansvar, at du får oplæring og instruktion i dit arbejde, og at du får tilbudt MUS (MedarbejderUdviklingsSamtale), og at din APV (ArbejdsPladsVurdering) bliver udarbejdet.

Det er vigtigt, at I samarbejder om at skabe forbedringer på din arbejdsplads.