Regler for ferie

Som kirketjener er du naturligvis omfattet af Ferieloven som alle andre

Du har 5 ugers ferie pr. år. Derudover indeholder vores overenskomst en ret til den 6. ferieuge, så du i alt har 6 ugers ferie. Den 6. ferieuge kaldes også feriefridage eller særlige feriedage.

Der er mange regler i forhold til ferie og feriefridage. Her er først reglerne, som handler om de 5 ugers ferie i henhold til Ferieloven.

Du optjener ret til 5 ugers ferie om året. Det svarer til 2,08 dag pr. måned. Optjeningsperioden er 12 måneder fra 1. september til 31. august året efter.

Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år.

Din arbejdsgiver skal varsle din hovedferie med 3 måneder og din restferie med mindst 1 måned.

Du har krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie fra 1. maj til 30. september, og du har ret til at kræve, at mindst 4 uger placeres indenfor optjeningsårets 12 måneder (1. september til 31. august). 

Du kan holde ferie på forskud

Du har mulighed for at holde ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du kan altså holde ferie, inden du har optjent den, hvis I er enige om det.

Stopper du hos din arbejdsgiver, inden du får optjent ferien, kan din arbejdsgiver modregne fridagene i den løn, du har til gode.

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du overflytter ferie til næste ferieår

Ferieloven giver dig mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at ferie, du har optjent ud over de 4 uger, kan overføres til det næste ferieår (1. september til 31. august). Det er en mulighed, men ikke noget du har ret til.

Bliver du og din arbejdsgiver enige om, at du kan overføre ferie, skal I lave en skriftlig aftale om det.

De særlige feriedage

Din overenskomst giver dig ret til en ekstra uges ferie, også kaldet feriefridage eller særlige feriedage. De særlige feriedage optjener du i kalenderåret – altså 1. januar til 31. december, og holder i perioden 1. maj til 30. april året efter.

Særlige feriedage kan varsles af ledelsen efter 1. januar, hvis afvikling ikke er sket eller fastlagt inden. Ledelsen kan i så fald varsle dagene afholdt med 1 måneds varsel. 

Hvis du bliver syg før eller under din ferie

Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

Hvis din sygdom er årsag til, at du ikke kan holde din planlagte ferie, kan du holde den på et andet tidspunkt. Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme.  Du må ikke vente til 5 dage inde i din sygdom.

Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom, også for de første 5 sygedage, som du ikke får erstatningsferie for. Lægeerklæringen skal du selv betale. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Her kan du læse mere om Ferieloven