Regler for barsel

Udgangspunktet er, at hver forældre har 24 ugers barsel. Den øremærkede barsel betyder, at hver forælder som minimum har ret til 11 ugers orlov i alt.

Den nye barselslov trådte i kraft 2. august 2022. Hensigten med de nye regler er at stille forældrene mere lige.

Lige efter fødslen

Begge forældre har ret til 2 ugers orlov lige efter fødslen, og de kan IKKE overdrage de 2 uger til hinanden, så den ene får 4 uger.

Dog er der mulighed for – efter aftale med arbejdsgiver – at holde de 2 uger senere. De skal dog holdes inden for de første 10 uger efter fødslen.

Øremærket barsel på 9 uger

Yderligere 9 uger er øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder.

Det betyder, at hvis mor for eksempel vil have hovedparten af de sammenlagt 48 ugers barsel, så kan hun højst få 48 uger minus de 11 uger (2+9), som er øremærket den anden forælder, altså 37 uger.

Men hvis forældrene ønsker det, kan de vælge en anden og mere ligelig fordeling af barslen.

Hvis der kun er en forælder

Soloforældre – uanset om det er solomor eller solofar – har ret til 46 ugers orlov efter fødslen.

Løn under barslen og forældreorlov

  • Moren har ret til orlov med løn i de 10 uger i umiddelbar forlængelse af fødslen (barselsorloven).
  • Faren/medmoren har ret til orlov med løn i 2 uger i forbindelse med fødslen (fædreorlov).
  • Forældrene har ret til lønnet forældreorlov i 23 uger. De 23 uger fordeles således: 10 uger til moren, 7 uger til faren/medmoren og 6 uger, som frit kan fordeles mellem forældrene.

Læs mere om reglerne for barselsorlov her