Møde i arbejdsgruppen om implementering af vilkår for tillidsrepræsentanter