Møde med Serviceforbundet om OK24

Tidspunkt ikke fastlagt