Jobbet som Kirketjener

Se, hvad jobbet som kirketjener går ud på

En kirketjener har mange forskellige opgaver som blandt andet at gøre rent og vedligeholde kirken og dens omgivelser. Du bistår også ved gudstjenester og kirkelige handlinger, ringer med kirkens klokker og hjælper til ved forskellige arrangementer. Læs mere om jobbet som kirketjener.

Det er de færreste kirketjenere, der starter i faget direkte efter endt skolegang. Langt de fleste har arbejdet i andre fag, inden de blev kirketjenere. En del har en anden uddannelse, og de har arbejdet inden for den uddannelse. Andre er ufaglærte og har måske haft arbejde inden for forskellige brancher.

Ansættelsesbevis for kirketjener

Her kan du møde nogle af dine kolleger med vidt forskellig baggrund.

Hvad laver en kirketjener

At være kirketjener er et spændende og alsidigt job. Her kan du se, hvordan man bliver kirketjener, og hvad en kirketjener laver.