Betalt spisepause

Din overenskomst sikrer dig ret til betalt spisepause.
I overenskomsten fra 2018 blev det slået fast, du har ret til betalt spisepause.

Retten til betalt spisepause forudsætter, at spisepausen varer mindre end ½ time, og du skal stå til rådighed for arbejdsgiveren og må ikke forlade arbejdsstedet.

I praksis betyder det, du skal lægge din spisepause, så den passer ind i de opgaver, du varetager.

Helt konkret betyder det, at du har ret til at holde op til ½ times betalt spisepause, hvis du er på arbejde omkring spisetid og under hensyntagen til tjenesten.

Du kan ikke kræve, at arbejdet tilrettelægges, så du kan komme hen på arbejdspladsen for at holde spisepause. Hvis arbejdsdagen slutter kl. 12, har du ikke krav på at blive på arbejdspladsen for at kunne spise frokost. På samme måde har du ikke krav på at møde tidligere for at spise frokost, hvis arbejdsdagen først starter kl. 13.

Pauser skal placeres indenfor arbejdstiden, så formålet med pausen tilgodeses. En pause adskiller dermed to arbejdsperioder, dvs. der arbejdes både før og efter pausen.

Retten til op til ½ times betalt spisepause er ikke det samme som en ret til planlægning af op til ½ times uforstyrret spisepause som en del af arbejdstiden hver dag, da du netop skal stå til rådighed under spisepausen.

Derfor kan arbejdsgiver også vælge at planlægge arbejde i spisepausen, forudsat at dette ikke stiller sig til hinder for pausens formål – altså at du ikke reelt kan spise samtidig.