Rådighedstid

Som kirketjener har du en rådighedsforpligtelse. Det betyder, at du skal kunne stå til rådighed som en del af din arbejdstid.

Dit arbejde består af opgaver, der kan planlægges ud fra kirkens kalender og kendt tilbagevendende arbejde. Desuden har du opgaver, som ikke kan planlægges. Det er for eksempel bisættelser, vielser og dåb.

Rådighedsforpligtelse

Derfor har du en rådighedsforpligtelse, som betyder, at du skal kunne stå til rådighed som en del af din arbejdstid. På fuld tid skal du i gennemsnit arbejde 37 timer om ugen, men noget af denne tid er rådighedstid, og det betyder, at du en uge kan arbejde mere end 37 timer og en anden uge mindre end 37 timer.

Rådighedstid

Rådighedstid kan være indtil 30 timer om ugen udover fast arbejdstid.

Typisk vil din faste arbejdstid være 4-5 timer om dagen i 5 dage. Den bruges til de pligter, som kan fastlægges, f.eks. kalendermøder og møder i øvrigt, rengøring, pedelfunktion og lignende opgaver.

Derudover er der så rådighedstiden. Der ligger ingen begravelse/bisættelser, vielser og lignende om aftenen, og derfor ligger rådighedstiden altid i dagtimerne, også lørdag.

Rådighedstiden skal altid fastlægges en måned i forvejen, og menighedsrådet skal give dig besked om anvendelsen af rådighedstjenesten så tidligt som muligt, dog senest kl. 9 samme dag.