Regler for faste fridage

Kirketjenere har ret til 1 fast ugentlig fridag. Som kirketjener har du ofte fri på en hverdag, fordi du arbejder i weekenden.

Når du er ansat som kirketjener, må du påregne at skulle arbejde i weekender og på helligdage.

Som kirketjener har du ofte fri på en hverdag, fordi du arbejder i weekenden. Derudover har du ret til 1 løs/flydende fridag om ugen gennemsnitlig over 13 uger. De 4 af fridagene skal falde sammenhængende lørdag og søndag.

Fast fridag i juletiden

Af og til falder din faste fridag juleaften eller nytårsaften, og så skal du kende reglerne for det. Hvis du for eksempel har fast fridag om mandagen, og juleaften falder en mandag, har du ret til at holde fri juleaften, hvis du ønsker det. Det betyder, at dit menighedsråd ikke kan forlange, at du arbejder den 24. december, hvis din faste fridag ligger på den dag, og du selv ønsker at holde fri. Og det gælder også for 31. december, altså nytårsaften. Juleaften og nytårsaften regnes ikke som helligdage.

Søgnehelligdag kan flyttes

Falder den faste fridag på en søgnehelligdag, kan den flyttes med et varsel på mindst en måned.