Hvad tjener en kirketjener?

Kirketjeneres løn aftales individuelt. Her kan du se grundløn, tillæg og pension.

Grundbeløb pr. 30/3-2012   Regulerede beløb pr. 1/4-2024
Minimun Intervalløn/fikspunkt* kr. 249.025 kr. 305.819
Maximun Intervalløn* kr. 321.112 kr. 394.347
     
OK18 - tillæg* kr. 1100,00 kr. 1351
Rådighedstillæg*  kr. 23.500 kr.  28.860

* Kvoteres efter arbejdstidsbrøk

** Fuld pensionsberettigelse efter 4 års ansættelse (ansættelse inden for det offentlige giver anciennitet fsva. pensionen.)

Gang grundbeløb 2012 beløbet med 1,228067 for at få det regulerede beløb i nutidskroner pr. 1. april 2024

Eller brug grundbeløbsberegneren.

Grundbeløbsberegner

Her kan du beregne grundbeløb til / fra 2012 satser

Tillæg

Som kompensation for arbejde på ubekvemme tidspunkter skal du enten have et rådighedsbeløb på 27.241,13 kroner om året eller tillæg for de timer, du arbejder aften, nat, weekend og helligdage.

Tillæg, hvis du ikke får rådighedstillæg

Natpenge for tjeneste på hverdage i tiden kl. 17 – 6 pr. time: 27,41 kroner pr. time                                                                       

For tjeneste på lørdage fra kl. 14 til mandage kl. 6 pr. time: 49,02 kroner pr. time

Hvis mere end ½ af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14 optjenes satsen også inden kl. 14
Søgnehelligdage fra kl. 00 – 24: 49,02 kroner pr. time

Hverdage efter søgnehelligdage fra kl. 00 – 6: 49,02 kroner pr. time

Grundlovsdag fra kl. 12 – 24: 49,02 kroner pr. time

Juleaftensdag fra kl. 14 – 24: 49,02 kroner pr. time

Pension

Som kirketjener er du omfattet af en pension hos Sampension. Er du fyldt 20 år, skal du være ansat 9 måneder i det offentlige, inden du modtager "minipension" på 11,19 procent. Efter 2 års ansættelse modtager du 15 procent i pension.                                                                                       

Lønforhandling

Kirketjenere har ret til en årlig lønforhandling, som fagforeningen hjælper med.

Læs mere om lønforhandling her