Jubilæumsgratiale

Du kan få jubilæumsgratiale, når du har været ansat i staten i 25, 40 og 50 år.
Danmarks Kirketjenerforening følger statens regler for jubilæumsgratiale.

Det indebærer, at du kan få et gratiale, når du har været ansat i staten i 25, 40 og 50 år.

Du får også en fridag med løn i anledning af jubilæet.

I jubilæumsancienniteten medregnes perioder med ansættelse i staten og folkekirken.

Her kan du se statens cirkulære om jubilæumsgratiale.

Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i staten