Rådighedsbeløb

Som en del af din løn får du et rådighedsbeløb, der skal dække, at du står til rådighed aften og weekender.

De fleste kirketjenere får et rådighedsbeløb. Det gives for at stå til rådighed og er på 28.860 kr. årligt. Det gælder for tidsrummet klokken 17 – 06 på hverdage og i weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl. 06 samt på  helligdage.

Tjenester på disse tidspunkter er normalt lagt som fast arbejdstid, fordi tjenesterne kan planlægges.

Hvis du ikke får rådighedsbeløb

Ganske få kirketjenere er ansat uden at få rådighedsbeløb. De bliver afregnet med følgende satser:

  • Natpenge for tjeneste på hverdage i tiden kl. 17 – 6 er 27,41 kr. pr. time
  • For tjeneste på lørdage fra kl. 14*) til mandage kl. 6 er satsen 49,02 kr. pr. time

*) Såfremt mere end ½ af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14 optjenes satsen også inden kl. 14

Samme sats pr. time (49,02 kr.) er der for

  • Søgnehelligdage fra kl. 00 – 24
  • Hverdage efter søgnehelligdage fra kl. 00 – 6
  • Grundlovsdag fra kl. 12 – 24
  • Juleaftensdag fra kl. 14 – 24