Sådan vælges en tillidsrepræsentant

Du kan gå til din tillidsrepræsentant med stort og småt. Tillidsrepræsentanten er fagforeningens forlængede arm og din lokale repræsentant.

I vælger tillidsrepræsentanter og evt. suppleanter på stiftskredsmøderne. Kandidaten skal være til stede på stiftskredsmødet. Ved genvalg kan kandidaten evt. nøjes med et skriftligt tilsagn. For at kunne vælges til tillidsrepræsentant, skal man have været ansat mindst 1/2 år i sin nuværende stilling.

Valg af tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten vælges for 2 år ad gangen. Valget skal godkendes af bestyrelsen og derefter i det pågældende stift. I kan vælge en tillidsrepræsentant for hver påbegyndt 30 ansatte kirketjenere – både tjenestemænd og overenskomstansatte. Hvis der er færre end 30 ansatte i stiftet, vælges en suppleant til tillidsrepræsentanten. Suppleanten træder til ved tillidsrepræsentantens fravær.

Tavshedspligt

Tillidsrepræsentanterne har tavshedspligt medmindre, der er tale om forhold der i sagens natur og af hensyn til videre behandling skal bringes til bestyrelsens kendskab.

Tillidsrepræsentanter skal altid følge de af bestyrelsens godkendte vedtægter for tillidsrepræsentanter.

Her er tillidsrepræsentantens opgaver

Tillidsrepræsentantens opgave er:

- at rådgive medlemmerne i faglige spørgsmål

- at være behjælpelig med opmåling af stillinger

- at kontakte nyansatte

- at opsøge ansatte med henblik på medlemskab af Danmarks Kirketjenerforening

- at løse eventuelle problemer på arbejdspladsen i samarbejde med bestyrelsen/sekretariatet

- at medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne

- at vejlede medlemmer i forbindelse med lønforhandlinger

- at deltage i både fysiske og online møder arrangeret af bestyrelsen

Se mere