Seniorordning

Når du kommer lidt op i årene, har du både særlige rettigheder og nogle muligheder. Det er en del af overenskomsten for kirketjenere.

Dine særlige rettigheder får du automatisk. Dine muligheder skal du aftale med din arbejdsgiver.

Du har ret til 2 seniorbonusdage pr. år, når du er fyldt 62 år 

De 2 dage er en del af din overenskomst, og dem har du krav på at holde. Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. juli til den 31. december, har ret til at afholde 1 seniordag i det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år. I årene efter det fyldte 62. år har alle ret til at afholde 2 seniordage.

Du har ret til seniorbonus, når du er fyldt 62 år

Din overenskomst indeholder en ret til seniorbonus på 0,8 procent af din årsløn, når du er fyldt 62 år.

Du får seniorbonus udbetalt automatisk hver måned sammen med den faste månedsløn.

Bonussen gælder fra det kalenderår, du fylder 62 år, og der er intet krav om, hvor længe du skal have været ansat.

Du har mulighed for at aftale yderligere 2 bonusdage

Du har som statsansat mulighed for at aftale yderligere 2 bonusdage med din arbejdsgiver ud over de 2 bonusdage, du har ret til at få. Tal med din arbejdsgiver om det.

Der er også andet, du kan aftale med din arbejdsgiver

Overenskomsten indeholder en lang række muligheder for dig som senior:

  • Du kan bede om en seniorsamtale i forbindelse med MUS fra det år, du fylder 60 år.
  • Du kan indgå aftale om ændringer af arbejdstid og arbejdsopgaver, når du fylder 60 og har været ansat i staten i mindst 10 år.
  • Du kan ansøge om op til 12 seniordage, når du er fyldt 62 år.
  • Du kan, fra du er fyldt 62 år, bede om fastholdelsesbonus, hvis du udskyder din fratræden.
Se mere

Her kan du læse mere om seniorordningerne

Du kan læse mere her: Cirkulære om seniorbonus og seniordage