Lønforhandling for tjenestemandsansat

Ændringer til allerede indsendt blanket

Hvis du lige har udfyldt blanketten og har ændringer til de indsendte oplysninger eller hvis du har supplerende oplysninger til en tidligere indsendt blanket fra i år, skal du kontakte kontor@kirketjener.dk.

Oplysningsskema til lønforhandling
Er du medlem af Danmarks Kirketjenerforening? *

Personlige oplysninger
Arbejdsforhold
Er du i tvivl om din sognekode, kan du se den på din lønseddel eller slå den op på sogn.dk. Sognekode er ikke det samme som postnummer.
Har du ansøgt tidligere?


Lønoplysninger

Danmarks Kirketjenerforening anbefaler, at du afholder lønforventningssamtale med dit menighedsråd forud for indsendelse af skemaet.

Har der været lønforventningssamtale?
Personligt tillæg pensionsgivende
Engangsvederlag
Vedhæft kun din seneste lønseddel.