Hvis du bliver kritisk syg

Alle kirketjenere ansat på mere end 8 timer om ugen er gruppelivsforsikrede!

Alle kirketjenere ansat på mere end 8 timer om ugen er gruppelivsforsikrede!
Overenskomstansatte gennem Sampension eller
Tjenestemandsansatte gennem FG (Forenede Gruppeliv) 

Cirkulæret kan hentes her og gælder altså alle ansatte kirketjenere med over 8 timers ansættelse ugentlig

Forsikringssummen ved dødsfald er 425.000 kr.

Børnesummen ved død er 30.000 kr pr. barn

Forsikringssummen ved kritisk sygdom er 100.000 kr.

Forsikringssummen for børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom udgør 50.000 kr.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg bliver kritisk syg?

Hvis du er overenskomstansat

Hvis du er overenskomstansat skal du ringe til Sampenison på nedenstående telefonnummer og snakke med en pensionsrådgiver i skadesafdelingen og bede om en ansøgning vedr. kritisk sygdom.

Hvis du er tjenestemand

Er du tjenestemand kan du på Mit Gruppeliv få information, søge om udbetaling m.m.

Eksempel på dækkede kritiske sygdomme (listen er ikke udtømmende)

 - Kræft
 - Blodprop i hjertet
 - Bypass-operation eller ballonudvidelse
 - Hjerteklapkirurgi
 - Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
 - Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme)
 - Intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse 
 - Godartet svulst i hjernen 
 - Dissemineret sklerose 
 - Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 
 - Visse typer af muskelsvind 
 - HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte 
 - AIDS 
 - Uigenkaldeligt nyresvigt 
 - Større organtransplantationer 
 - Parkinsons sygdom 
 - Blindhed 
 - Døvhed 
 - Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) 
 - Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse 
 - Følger efter Borreliainfektion 
 - Større forbrændinger