Kriseberedskabsplan

Der findes en kriseberedskabsplan for folkekirken.

Formålet med kriseberedskabsplanen er at sikre, at folkekirken også i krisesituationer kan udøve sit virke

  • kirkeligt ved evangeliets forkyndelse, afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger og sjælesorg
  • samfundsmæssigt ved at opretholde funktioner i forhold til begravelser, personregistrering m.v.

Kriseberedskabsplanen er målrettet aktørerne fra Landsforeningen, Provsteforeningen, Præsteforeningen, bispekollegiet og de faglige organisationer med fokus på fælles koordinering. Der er tale om en kriseberedskabsplan i forhold til folkekirkens interne forhold.

Kriseberedskabsplanen er ikke at forveksle med en lokal beredskabsplan.

Her kan du se anbefalingerne for Kriseberedskabsplan for folkekirken