Regler for håndtering af kister

Som kirketjener vil håndtering af kister være en af dine arbejdsopgaver. Der findes en vejledning, som kan være en hjælp, så du ikke belaster din krop for meget.

Kister er som udgangspunkt tunge og uhåndterbare, og håndteringen kan medføre uhensigtsmæssige belastninger af kroppen, hvis der ikke anvendes egnede tekniske hjælpemidler.

Det er vigtigt, at du passer på dig selv, når du udfører dine arbejdsopgaver.

Der findes en vejledning om håndtering af kister. Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, du kan have om, hvordan du bedst håndterer kister. Og du kan se eksempler på hjælpemidler.

Vejledning om håndtering af kister

Håndtering af kister er en de arbejdsopgaver i folkekirken der kan give udfordringer i arbejdsmiljøet.