Sådan kan din kirke blive Grøn Kirke

Du kan selv være med til at sætte gang i miljøtiltag på din arbejdsplads.

Der er kommet mere og mere fokus på bæredygtighed og på at passe på miljøet.

Store og små tiltag kan bidrage til dette, og hvis du arbejder et sted, der har ambition om at blive Grøn Kirke, er der inspiration og vejledning at hente på Grøn Kirke

Bag Grøn Kirke står Grøn Kirke arbejdsgruppen under Danske Kirkers Råd. Grøn Kirkes formål er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere individer, menigheder, kirker, kirkegårde og kirkelige organisationer og skoler til at taget et medansvar for de klima- og miljøudfordringer verden står overfor. 

For at blive Grøn Kirke skal man arbejde med en tjekliste med 48 punkter inden for 6 kategorier. Der er mange Grønne Kirker rundt om i landet, og selv om der er en række krav til at blive Grøn Kirke, så er vejen dertil meget forskellig.

AMU-Fyn udbyder flere kurser, som kan styrke dine kompetencer indenfor bæredygtigt kirketjenerarbejde. Læs mere her: Bæredygtige kurser

Folkekirkens Grønne Omstilling

Du kan også have glæde af projektet Folkekirkens Grønne Omstilling, som fra 2022 til og med 2025 skal hjælpe den samlede folkekirke med at bidrage til den grønne omstilling.

 

I projektet er der 5 konkrete målsætninger:

  • Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens jorder, inklusive kirkegårde, skal forbedres
  • CO2-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger skal reduceres
  • Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens affald skal forbedres
  • Klima- og miljøeffekterne ved indkøb og transport i folkekirken skal forbedres
  • Folkekirkens arbejde med den grønne omstilling skal inspirere det omgivende samfund

 

Du kan læse meget mere om Folkekirkens Grønne Omstilling her.

https://folkekirkensgroenneomstilling.dk/